tisdag 27 april 2021

Resenärer från högriskländer tvingas i statlig karantän

Resenärer från högriskländer som Sverige tvingas från och med i dag att tillbringa tiden i karantän i ett boende i statlig regi. En ny smittskyddslag som gör att inresande inte fritt kan välja karantänboende klubbades i alltinget i förra veckan. I stället kan hälsovårdsministern tvinga dem att vistas på ett statligt boende. Svenskar kan från i dag inte resa till Island utan särskilda skäl.

Efter många timmars debatt röstade alltinget vid halvfemtiden i onsdags morse igenom en reviderad smittskyddslag. Den nya lagen gäller till och med den 30 juni. Den ger hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir befogenhet att tvinga resenärer från högriskländer att tillbringa tiden i karantän efter inresa på ett statligt boende.

Lagen klubbades 28 ja-röster medan 22 avstod från att rösta och 11 inte var på plats. Två ledamöter röstade emot förslaget. En av dem var Sigríður Á. Andersen - alltingsledamot för Självständighetspartiet - som alltså gick emot den egna regeringens linje.

Förslaget kom sedan domstol underkänt det juridiska stödet för att tvinga resenärer till karantän i statlig regi. Myndigheterna har pekat ut just inresande som den största risken för ökad smittspridning av coronaviruset på Island.

De nya inresereglerna träder i kraft i dag. Det innebär att resenärer från högriskländer - vilket i dagsläget innefattar bland annat Sverige - behöver visa upp ett negativt PCR-prov vid ombordstigning. Det följs av ett coronatest vid gränsen, fem dagars karantän och därefter ännu ett coronatest. Om alla svaren är negativa får resenären röra sig fritt.

Men från och med i dag till och med den 31 maj införs ett nytt regelverk som förbjuder svenskar att resa in i landet utan särskilda skäl. Beslutet har fattats av justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

Inreseförbudet är en följd av att Sverige just nu klassas som ett högriskland. Vanliga turister kan alltså inte resa till Island. Resenärer som har särskilda skäl släpps däremot i landet. Undantag görs bland annat för personer som bor på Island, som har ett förhållande med en person på Island och som av personliga skäl har angelägna ärenden.

Men förbudet gäller inte personer som har intyg på vaccin eller har intyg på att ha genomgått covid-19.

Resenärer som inte kommer från högriskområden kan få tillbringa tiden i karantän på valfri plats om de kan styrka att de kan följa reglerna. Inresande från högriskländer måste däremot tillbringa tiden i karantän på ett särskilt anvisat statligt karantänboende.

Personer som är i karantän får ta korta promenader nära boendet. Men de får inte resa med allmänna kommunikationer, gå i butiker, besöka restauranger, beskåda turistattraktioner, göra bilutflykter, röra sig i folksamlingar eller ta sig till vulkanutbrottet i Geldingadalir.

Alla resenärer testas för coronaviruset vid inresa. Men personer som kan visa upp intyg på vaccinering eller genomgången covid-19 är undantagna de allmänna reglerna för karantän. Om provsvaret är negativt är de fria att röra sig.

I dagsläget är det bara Grönland som inte bedöms som ett högriskområde. Skälet är att Grönland har varit virusfritt i flera månader. Därför behöver resenärer från Grönland inte genomgå något test vid inresa.

Dessutom måste alla resenärer registrera sig före avresan till Island. Vid registreringen anger de datum för ankomst och avresa, planerat boende, kontaktuppgifter och hälsoinformation.

Bland högriskländerna finns även Polen. Hittills är det också polska medborgare som oftast har testat positivt för coronaviruset vid gränsen. Det visar en sammanställning från hälsovårdsdepartementet. Statistiken gäller en tremånadersperiod under förra hösten.

Vid första testtillfället var 44 procent polacker. Näst största gruppen var islänningar med 19 procent. Samtidigt utgjorde polacker 20 procent av resenärerna medan islänningarna utgjorde 31 procent. Vid andra testtillfället var polackerna 47 procent och islänningarna 21 procent.

På Island är det nu 169 smittade som är i isolering. Dessutom är 351 personer i karantän och 1 100 personer i inresekarantän. Fem coronapatienter vårdas på Landspítali i Reykjavík.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.