lördag 24 april 2021

Två förslag på namn på lavafältet vid Geldingadalir

Fagradalshraun eller Fagrahraun. Det är dessa två namn som kommunfullmäktige i Grindavík föreslår på det nya lavafält som skapats under vulkanutbrottet i Geldingadalir. De nya kratrarna kommer att kallas Fagradalsgígar eller Fögrugígar. Kommunen har nu skickat förslagen till ortnamnsnämnden Örnefnanefnd för utlåtanden.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i fem veckor. Det sammanhängande lavafält som bildats i Geldingadalir och granndalen Meradalir täcker snart en yta på en kvadratkilometer. Det nya lavafältet och kratrarna ska nu namnges.

Kommunen Grindavík bad invånarna att skicka in förslag. Totalt fick kommunen 339 förslag - där de vanligaste var Fagradalshraun, Fagrahraun, Geldingadalahraun, Geldingahraun, Ísólfshraun och Dalahraun. Gemensamt för alla dessa är att de tar fasta på ortnamn som redan finns i området. Efterleden hraun betyder 'lava'.

Dessutom kom en rad humoristiska förslag med koppling till coronapandemin Kórónuhraun och Covidhraun. Kommunen valde dock bort dessa eftersom de inte ansågs vara förenliga med god ortnamnssed.

Dalahraun och Geldingahraun ratades eftersom de ortnamnen redan finns i närområdet. Geldingadalahraun ansågs olämpligt eftersom lavafältet sträcker sig utanför Geldingadalir.

Ísólfshraun syftade på Ísólfur, en tidig bosättare i området förknippad med ortnamnet Ísólfsskáli. En teori gjorde gällande att han skulle ha bott i Geldingadalir. När utbrottet började gjorde arkeologer från Minjastofnun Íslands en snabb undersökning av platsen - som riskerade att hamna under lava - utan att hitta några spår efter en bostad. Eftersom det inte upptäcktes några lämningar efter Ísólfur ansågs det inte som ett lämpligt namn på lavafältet.

De bästa förslagen var enligt kommunen alltså Fagradalshraun och Fagrahraun. Bägge syftar på Fagradalsfjall som är det kändaste ortnamnet i området. Fagrahraun anspelar dessutom på lavans skönhet.

Kommunen har nu skickat de här två förslagen vidare till ortnamnsnämnden Örnefnanefnd. Nämnden kommer att ge utlåtanden till kommunen om bägge förslagen. Därefter tar kommunen beslut i namnfrågan. Det ska därefter bekräftas av kommun- och kommunikationsministern.

Faller valet på Fagradalshraun kommer kratrarna att kallas Fagradalsgígar. Om valet däremot blir Fagrahraun blir namnet på kratrarna Fögrugígar.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.

Foto: Björn Oddsson/Almannavarnir