lördag 15 maj 2021

Bygger skyddsvall för att styra lava bort från riksväg

Lava från vulkanutbrottet i Geldingadalir strömmar nu in i den sydligaste delen av Meradalir. Därifrån finns en öppen passage mot Nátthagi - och mot viktig infrastruktur som ljusledare och elledningar samt riksvägen Suðurstrandarvegur. I fredags började kommunen resa en skyddsvall för att styra lavaflödet i en annan riktning.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i åtta veckor. Hittills finns det inget som tyder på att det skulle vara på väg att upphöra. Tvärtom har lavaflödet ökat de senaste veckorna.

Lava strömmar nu in i sydligaste delen av Meradalir - som ligger granne med Geldingadalir. Lavan har nått fram till den sydligaste delen av Meradalir. Därifrån finns en öppen passage söderut mot Nátthagi - en dalgång som sannolikt går ganska fort att fylla.

Vid Nátthagi finns viktig infrastruktur som är viktig för hela regionen i form av ljusledare och elledningar. Från Nátthagi är det inte heller långt till Suðurstrandarvegur, den väg som förbinder Grindavík och Þorlákshöfn på den isländska sydkusten.

För att inte lavan ska hota infrastrukturen började kommunen under natten mot fredagen att bygga en skyddsvall i södra Meradalir. Med hjälp av grävmaskiner restes en fyra meter hög mur av lava och sten. Den ska styra lavaflödet från utbrottet i en annan riktning så att den inte når fram till Nátthagi och får en fri passage nedåt mot riksvägen.

Forskare har gjort bedömningen att lava skulle kunna nå Nátthagi under nästa vecka. Om lavan kan stängas in i Meradalir kommer det däremot att dröja länge innan den skulle kunna hota vägar och annan infrastruktur.

I ett första skede valde kommunen att göra vallen fyra meter hög. Arbetet med att täppa till de passager som kan innebära ett hot mot infrastrukturen pågår fortfarande. Om det blir nödvändigt kan vallarna göras åtta meter höga.

Arbetet följer en plan som tagits fram av räddningstjänsten i samarbete med polisen och kommunen Grindavík. Kommunen har i sin tur anlitat entreprenörer för att utföra arbetet.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.

Foto: Almannavarnir