fredag 21 maj 2021

Dagens citat

"Till exempel vore det möjligt att öka ledamöterna på det sättet att ta bort ministrarna i regeringen från grupperna av ledamöter i stället. Vi saknar i praktiken tio ledamöter till nämndarbetet. Människor sitter i regel i två nämnder och springer fram och tillbaka mellan nämnder för att lyckas delta i allt arbete."

Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, säger i Morgunblaðið att alltinget borde ha fler ledamöter än dagens 63 för att alla ska hinna förbereda sig inför möten i nämnderna.