söndag 30 maj 2021

Isländsk kvinna får ny chans att heta Kona

Kona betyder 'kvinna'. Men hittills har alla försök att ta Kona som mellannamn stoppats av Mannanafnanefnd, den nämnd som godkänner eller underkänner för- och mellannamn som inte redan har klartecken. Nu får Elín Eddudóttir en ny chans att ta namnet Kona. Nämndens beslut att underkänna ansökan stod i strid med isländsk lag.

För två år sedan fick Elín Eddudóttir beskedet att Mannanafnanefnd inte beviljade hennes ansökan om att få ta mellannamnet Kona, 'kvinna'. Kona finns i dag inte på mannanafnaskrá, förteckningen över tillåtna för- och mellannamn. Den som vill ta ett namn som inte är godkänt sedan tidigare behöver få klartecken från nämnden.

Mannanafnanefnd listade en rad skäl till beslutet. Nämnden ansåg inte att Kona var förenligt med det isländska språksystemet eftersom det var olämpligt med namn som i allmänspråket betecknade en person av ett visst kön och en viss ålder. Det fanns heller ingen hävd för Kona som namn.

Avslaget var inte helt oväntat. Elín Eddudóttir hade inspirerats av andra kvinnor som tidigare ansökt om att få ta Kona som förnamn. Även de hade fått nej av nämnden.

Elín Eddudóttir ansåg att beslutet var lagvidrigt och vände sig därför till tillsynsmyndigheten Umboðsmaður Alþingis. Och där får hon rätt. Nämnden gick enligt beslutet utanför sina befogenheter i beslutet. Dessutom tog inte nämnden hänsyn till att rätten till sitt namn är inskrivet i grundlagen. Därför krävs det att beslut i namnfrågor alltid har ett tydligt stöd i andra lagar.

I det här fallet ansåg Umboðsmaður Alþingis inte att det fanns ett sådant stöd i lagen. I nämndens beslut var det inte tydligt exakt på vilka grunder som ansökan inte beviljats.

Att Elín Eddudóttir får rätt betyder inte att hon får klartecken för namnbytet. Men nämnden blir skyldig att behandla en ny ansökan från henne. Den kan fortfarande säga nej av samma skäl - men då måste de preciseras och förankras i lagen eller dess förarbeten.

Här kan du läsa mer om Elín Eddudóttirs kamp för att få ta namnet Kona och här kan du läsa beslutet i sin helhet.