onsdag 5 maj 2021

Ökat lavaflöde i vulkanutbrottet i Geldingadalir


Vulkanutbrottet i Geldingadalir har ändrat karaktär och lavaflödet har ökat. Under natten mot söndagen övergick aktiviteten i den enda aktiva kratern till att stötvis pumpa upp lava ända upp till 300 meters höjd. Säkerhetsområdet kring Geldingadalir har utökats eftersom utbrottet nu bildar större tefraklumpar som riskerar att skada människor.

I en och en halv månad har vulkanutbrottet rasat i Geldingadalir. Aktiviteten har varit mycket stabil. Lavaflödet har varit litet men stadigt. Numera finns bara en aktiv krater - men mängden lava har inte minskat i takt med att de övriga sju kratrarna har somnat in.

Lavaflödet ökade under den senaste veckan till 7,5 kubikmeter i sekunden. Tidigare har snittet legat på omkring 5,5 kubikmeter. Samtidigt har nu lavafältet i Geldingadalir och granndalen Meradalir växt till 1,41 kvadratkilometer. Totalt har utbrottet producerat 23 miljoner kubikmeter lava.

Men vid ettiden under natten mot söndagen ändrade utbrottet karaktär. Den ständiga strömmen av lava ur kratern upphörde. I stället gjorde tillförsel av gas att flödet kom i intervaller. Efter några minuter utan synlig aktivitet reste sig pelare av lava så högt som 300 meter.

Så har aktiviteten fortsatt sedan dess. Mängden lava ser inte ut att ha förändrats de senaste dagarna. Däremot kommer den alltså stötvis ur kratern.

Säkerhetsområdet vid Geldingadalir utökades i går till 500 meter. Skälet till att besökare uppmanas att inte gå lika nära utbrottet är just dess nya karaktär. Med lavapelarna kommer tefraklumpar som kan vara upp till 15 centimeter i diameter. Tefraklumparna kan kastas flera hundra meter bort från kratern.

Under söndagsmorgonen såg Veðurstofa Íslands tecken på att ännu en krater skulle ha bildats på sluttningarna ovanför Geldingadalir. Senare visade sig röken härröra från en brand i markerna. Den tros ha antänts av just en glödande tefraklump.

Den seismiska aktiviteten är alltjämt begränsad. Klockan 3.04 i måndags inträffade ett jordskalv som hade en magnitud på 3,2. Ett lika kraftigt skalv ägde rum 15.49. Bägge skalven hade epicentrum nära Krýsuvík och de kändes i Grindavík samt i huvudstadsregionen.

Jordskalven beror sannolikt på spänningsförändringar som uppstår i anslutning till den underjordiska magmagång som bildades innan utbrottets början.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.