onsdag 19 maj 2021

Skyddsvallar mot lava i Meradalir ska bli åtta meter höga


Skyddsvallarna i Meradalir ska bli åtta meter höga. De byggs nu ut för att kunna stå emot och styra om lavan så att den inte når Nátthagi där den kan förstöra infrastruktur och vägar. Regeringen lägger 20 miljoner isländska kronor på skyddsvallarna. Om utbrottet blir långvarigt är förhoppningen att så länge som möjligt få lavan att stanna i Geldingadalir.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i två månader. Hittills finns det inget som tyder på att det skulle vara på väg att upphöra. Lavaflödet fortsätter att vara litet men stabilt.

Det är inte särskilt troligt att utbrottet blir väldigt utdraget. Det skriver Sig­urður Steinþórs­son, professor emeritus i geologi vid Háskóli Íslands, på Vísindavefurinn. Inte heller tror han att det är sannolikt att utbrottet kommer att producera särskilt mycket lava.

Däremot tror han att utbrottet kan utgöra början på en period av återkommande vulkanisk aktivitet på Reykjanes. Den senaste perioden pågick från omkring år 800 till 1240. Liknande perioder inträffade för cirka 1 900 till 2 400 år sedan och för 3 000 till 3 500 år sedan.

Historiskt sett har alltså perioderna med återkommande utbrott varat i ungefär 500 år. Men han tror inte att det finns någon större risk för att ett utbrott i exempelvis Krýsuvíks vulkaniska system - som ligger förhållandevis nära huvudstadsregionen - skulle kunna drabba Reykjavík med omnejd.

Sig­urður Steinþórs­son tror dessutom att utbrotten på Reykjanes i allmänhet kommer att vara förhållandevis små. När stora utbrott rasat på halvön - som för drygt 10 000 år sedan vid istidens slut - har omständigheterna varit speciella.

Förra veckan började kommunen bygga skyddsvallar i södra delen av Meradalir - en granndal till Geldingadalir där de aktiva kratrarna finns. Från Meradalir finns en passage söderut till Nátthagi. Och därifrån är det inte långt till Suðurstrandarvegur. Om lavan når riksvägen blockerar den trafiken mellan Grindavík i väster och Krýsuvík i öster.

Men i Nátthagi finns också ljusledare. Ljusledarna ligger nedgrävda under marken och det är oklart hur de skulle påverkas av ett lavatäcke ovanpå. I samma område finns också elledningar.

För att skydda infrastrukturen restes först fyra meter höga skyddsvallar. Nu kommer de att höjas till åtta meter. Regeringen beslutade i går enligt ett pressmeddelande att lägga 20 miljoner isländska kronor på arbetet.

Tanken med vallarna är att de ska förhindra lavan från att tränga in i Nátthagi. De ska i stället styra lavan till Geldingadalir som ännu är i närheten av att vara fylld.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.