tisdag 1 juni 2021

Dagens citat

"Samtidigt som du öppnar ett hotell behöver du bemanna det fullt ut och det är på sätt och vis kanske det positiva men å andra sidan är det lite problemet hos oss att vi behöver bemanna hotellen och vara beredda på att ta emot få gäster till att börja med. ... Turistnäringen behöver till stor del bemannas på nytt."

Kristófer Oliversson, vd för Centerhotels, i RÚV om turistnäringens behov av personal när resandet kommer igång efter coronapandemin.