fredag 18 juni 2021

Dagens citat

"Kanske gjorde pandemin oss till mer av ett folk än vad vi har varit på lång tid. Människor som plötsligt var isolerade från omvärlden upplevde nu konkret att allt som var och en gjorde hade betydelse för oss alla. Plötsligt var vi som bor i detta samhälle knutna till varandra genom påtagliga band i en väv sammanvävd i vårt samhälle. Och samtidigt visade sig denna väv vara slitstark eftersom vi såg hur varje tråd hade betydelse för vårt dagliga liv."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i sitt nationaldagstal.