tisdag 15 juni 2021

Dagens citat

"Det kan bli aktuellt. Men det behöver - som jag alltid har sagt - naturligtvis stå klart att de sakpolitiska resultaten är acceptabla. Och vi är beredda att leda en regering så länge som vi anser att de sakpolitiska resultaten är goda."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om att Gröna vänstern kan tänka sig att fortsätta regera ihop med Framstegspartiet och Självständighetspartiet efter höstens val.