torsdag 24 juni 2021

Dagens citat

"Vi vill nå samma passagerarantal som vi hade 2019 före dem. Det är ett mål som vi har satt för oss. Det är kanske högstämt och det kanske visar sig vara orealistiskt men den riktning som vi har slagit ni på är att vara aggressiva ute på marknaden och få igång flyglinjer på nytt."

Guðmundur Daði Rúnarsson, affärs- och utvecklingschef vid flygplatsbolaget Isavia, i Morgunblaðið om målet att trafiken till och från Keflavík ska öka snabbare än konkurrerande flygplatser.