söndag 6 juni 2021

Ett ja och ett nej till isländska kommunsamgåenden

Þing­eyj­ar­sveit och Skútustaðahrepp­ur blir en enda kommun. En klar majoritet av invånarna i båda kommunerna röstade i går ja till ett samgående. Men gårdagens andra folkomröstning i fyra nordisländska kommuner leder inte till någon sammanslagning. I Blönduósbær och Húnavatnshreppur röstade en majoritet ja - men förslaget fälldes i både Skagabyggð och Skagaströnd.

Invånarna i sex nordisländska kommuner tog i går ställning till föreslagna samgåenden med grannkommuner. I Þing­eyj­ar­sveit och Skútustaðahrepp­ur på nordöstra Island har diskussionerna pågått sedan 2019. I Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Skagabyggð och Skagaströnd inleddes samtalen 2017.

Regeringens mål är att alla isländska kommuner ska ha minst 1 000 invånare. Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson fick dock backa från ett förslag om att staten skulle kunna tvinga fram sammanslagningar. Motståndet bland många mindre glesbygdskommuner var stort.

Men på flera håll i landet pågår ändå diskussioner om samgåenden. Två sådana förslag avgjordes alltså i folkomröstningar i går.

Þing­eyj­ar­sveit och Skútustaðahrepp­ur blir en enda kommun. I Þing­eyj­ar­sveit var det 65 procent som röstade ja och i Skútustaðahrepp­ur 67,7 procent. För att förslaget skulle gå igenom krävdes en majoritet i båda kommunerna.

Den nya kommunen blir en geografisk jätte med en yta på drygt 12 000 kvadratkilometer. Den täcker alltså mer än en tiondel av Islands yta. Kommunen får drygt 1 300 invånare.

I valet i Blönduósbær, Húnavatnshreppur, Skagabyggð och Skagaströnd drog invånarna åt olika håll. I Blönduósbær var det hela 89,4 procent som röstade ja. Även i Húnavatnshreppur var en majoritet - 56,6 procent - för förslaget. Men i Skagabyggð var det 54,7 procent som röstade nej. Och i Skagaströnd valde hela 69,2 procent att fälla förslaget.

I samband med diskussioner om samgåenden är det vanligt att mindre kommuner befarar att den kommunala servicen ska utarmas och försvinna till centralorten. Det kan vara förklaringen till att en så stor majoritet röstade för förslaget i Blönduósbær. Blönduós är regionens största stad. Näst störst är Skagaströnd - och troligen var det många som ansåg att det fanns en risk för att den service som i dag finns på orten skulle centraliseras till Blönduós.

Inför folkomröstningen var kommunfullmäktige i de fyra kommunerna överens om att det krävdes en majoritet i samtliga kommuner för att förslaget skulle genomföras. Att det blev ett nej i Skagabyggð och Skagaströnd innebär därför att det inte blir något samgående alls. Även Blönduósbær och Húnavatnshreppur fortsätter som egna kommuner.

Hade förslaget fått majoritet hade den nya kommunen fått drygt 1 800 invånare utspridda på en yta av 4 500 kvadratkilometer.