måndag 21 juni 2021

Ger upp hoppet om att rädda väg undan lavamassorna


Suðurstrandarvegur går inte att rädda undan lavaflödet som nu strömmar söderut mot havet från Nátthagi. Inom ett par veckor kan vägen som går längs den isländska sydkusten hamna under lava. Kommunen och myndigheterna försöker nu i stället förhindra att lava kan nå fram till Grindavík och Svartsengi.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu pågått i drygt tre månader. Lavaflödet är alltjämt begränsat men stabilt - och det finns inget som tyder på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra. Flera forskare tror att utbrottet kan pågå i flera år.

Tidigare har både Grindavíks kommun och myndigheterna haft som mål att förhindra lavan att nå fram till Suðurstrandarvegur - den väg som sträcker sig mellan Grindavík och Þorlákshöfn på den isländska sydkusten. De har bland annat rest skyddsvallar för att försöka styra lavan i andra riktningar.

Men nu har de gett upp hoppet om att kunna rädda Suðurstrandarvegur. Om utbrottet fortsätter i ytterligare ett par veckor är det troligt att lavamassorna når fram till vägen. Lavan kommer att rinna över vägen och strömma vidare söderut mot havet.

Lava strömmar nu in i Nátthagi. Där tjocknar lavatäcket med omkring en meter om dagen. Snart har lavan nått upp till samma höjd som dalens mynning söderut. Den kommer då fortsätta rinna mot Suðurlandsvegur - och efter en liten sänka söder om Nátthagi finns det inga hinder för lavan att nå fram till vägen.

Lavan har de senaste dagarna blivit mer tunnflytande. Det gör att den rinner längre sträckor innan den stelnar. Även detta är en utveckling som har påverkat myndigheternas hållning.

Kommunen och myndigheterna beslutade i fredags att låta lavan strömma fritt mot havet. Åtgärder i form av skyddsvallar skulle ha kostat hundratals miljoner isländska kronor. Och det är oklart om de skulle kunna få lavan att strömma i en annan riktning.

Myndigheterna kommer i stället att försöka skydda Grindavík och Svartsengi - ett område norr om staden där bland annat Blå lagunen och ett kraftverk finns. Här finns det planer på att bland annat resa skyddsvallar som dirigerar om lavan mot ödemark.

Beslutet innebär att de ljusledare som finns i Nátthagi sannolikt kommer att täckas av lava. På en sträcka har de grävts ned på större djup - men det är oklart hur de kommer att påverkas av lavatäcket.

Kommunen och myndigheterna har av samma anledning avvaktat med beslut om en ny gångled till Geldingadalir. De anser i nuläget att utvecklingen är så oförutsägbar att de inte vill lägga pengar på en led som snart kan hamna under lava.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.