lördag 12 juni 2021

Island slutar testa fullvaccinerade för coronasmitta

slutar testa fullvaccinerade för coronasmitta. Även personer som har intyg på att de genomgått sjukdomen covid-19 undantas från kravet på testning vid ankomst. Dessutom slopas testkravet för barn. Förändringen gäller från och med den 1 juli. Beslutet har fattats av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir.

Testningen av resenärer vid gränsen har de senaste veckorna resulterat i få positiva provsvar för coronaviruset. Sedan 1 maj i år har totalt 28 personer varit smittade vid ankomsten till Island. Av dem som visade upp negativa pcr-tester visade sig sexton vara smittade. Och av de vaccinerade var det nio som bar på smittan och bland dem som redan varit sjuka var det bara tre.

Till och med den 10 juni hade ungefär 47 000 personer kommit till Island från utlandet. Av dessa var det 0,05 procent som hade en pågående coronasmitta.

Samtidigt har mer än hälften av Islands befolkning fått åtminstone en dos av coronavaccin.  Statsepidemiologen Þórólfur Guðnason skriver i rekommendationen till hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir att smittskyddsåtgärderna har varit framgångsrika. Vid månadsskiftet kan Island vara nära flockimmunitet.

Därför vill han förlänga inresereglerna fram till månadsskiftet. Svandís Svavarsdóttir har enligt ett pressmeddelande också beslutat att följa hans rekommendation. Det innebär att en rad lättnader införs den 1 juli.

Då upphör testningen vid gränsen av fullvaccinerade resenärer. Inte heller personer som kan visa upp intyg på att ha genomgått sjukdomen covid-19 omfattas längre av testkravet. Dessutom undantas barn från kravet.

Men för andra resenärer kvarstår de befintliga reglerna. De måste kunna visa upp ett negativt pcr-test före avresan till Island. Därefter testas de vid ankomsten till Island och på nytt fem dagar senare. Tiden mellan de två testerna måste de tillbringa i karantän.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.