torsdag 3 juni 2021

Islands glaciärer krymper med en femtedel på 130 år

Sedan 1890 har Islands glaciärer förlorat en femtedel av sin yta. Och avsmältningen har gått betydligt snabbare under 2000-talet. Då har också flera glaciärer försvunnit helt och hållet. Glaciärerna täcker nu en tiondel av Islands landmassa. Det konstaterar forskare vid Háskóli Íslands i en artikel i tidskriften Jökull.

År 1890 bredde de isländska glaciärerna ut sig över en yta på 12 600 kvadratkilometer. Det var ungefär då som en liten istid upphörde och temperaturerna började bli allt varmare. Många av glaciärerna var alltså som störst vid denna tid.

När glaciärernas yta granskades 2019 hade den krympt till 10 400 kvadratkilometer. De täckte då en tiondel av hela Island. Inom loppet av 130 år hade de alltså förlorat 2 200 kvadratkilometer - vilket motsvarar 18 procent av den totala ytan.

Den huvudsakliga orsaken är klimatförändringarna. De stigande temperaturerna gör att glaciärerna växer allt mindre under vintrarna eftersom nederbörd i ökande omfattning faller som regn. Istäcket byggs inte längre på i samma utsträckning under vintrarna. Samtidigt blir perioden av avsmältning allt längre under somrarna.

Men på kort sikt påverkar även andra fenomen glaciärernas utbredning - som vulkanutbrott under istäcket som orsakar stor avsmältning, glaciärskred och översvämningar.

Avsmältningen har ökat under 2000-talet. De två senaste årtiondena har glaciärerna krympt med 750 kvadratkilometer. I snitt har 40 kvadratkilometer av isländska glaciärer försvunnit årligen sedan 2000.

De stora glaciärerna har minskat med 10 till 30 procent. De mellanstora glaciärerna har krympt med upp till 80 procent. Och vissa mindre glaciärer - däribland Ok - har försvunnit helt och hållet.

Vatnajökull - som är Islands i särklass största glaciär - hade 1890 en yta på 8 790 kvadratkilometer. Nu har den krympt till 7 720 kvadratkilometer.

Langjökull är den näst största glaciären på Island. Den gick från 1 093 till 836 kvadratkilometer.

Hofsjökull har periodvis varit den näst största glaciären. Men nu är den lika stor som Langjökull. Den gick från 1 038 kvadratkilometer 1890 till 836 kvadratkilometer 2019.

Redan 1890 var Drangajökull en glaciär som bröt mönstret. Det är den enda glaciären i Västfjordarna - och det är den enda som har en högsta punkt under 1 000 meter. Drangajökulls topp ligger 925 meter över havet. Dessutom påverkas den av närheten till Grönland på ett helt annat sätt än andra isländska glaciärer.

Drangajökull var som störst redan omkring 1850. Även denna glaciär smälter - men inte lika snabbt som majoriteten av glaciärerna i övriga delar av landet.

Här kan du läsa mer om den försvunna Ok.