onsdag 23 juni 2021

Islands nordligaste ö allt närmare slukas av vågornaKolbeinsey kommer allt närmare att försvinna under vattenytan i Nordatlanten. Islands nordligaste ö fortsätter att krympa när den piskas av vågor, vindar och havsis. När kustbevakningen nyligen gick i land på Kolbeinsey och mätte ön var den bara 20 meter lång och 14,5 meter bred.

Drygt tio mil norr om det isländska fastlandets nordligaste punkt ligger Kolbeinsey. Den lilla klippön i Nordatlanten har haft stor ekonomisk betydelse. När Island utökade fiskezonen till 200 sjömil drogs linjen mellan den isländska och grönländska zonen med Kolbeinsey som utgångspunkt. Utan ön hade den isländska zonen blivit betydligt mindre.

Kolbeinsey har vulkaniskt ursprung och består enbart av basalt. Ön har aldrig varit bebodd. Men den nämns i en av islänningasagorna och i dokument från biskopssätet i Skálholt 1372. Det är alltså troligt att den upptäcktes ganska kort tid efter att Island befolkats av nordbor i slutet av 800-talet.

De första kända landstigarna var bröderna Bjarni, Jón och Einar Tómasson från gården Hvanndalur vid Eyjafjörður. De seglade till Kolbeinsey 1616 på uppmaning av Guðbrandur Þorláksson, som då var biskop i Hólar. Uppdraget var att mäta öns storlek. Då var Kolbeinsey 700 meter lång och 100 meter bred.

Den våghalsiga seglingen gjorde bröderna kända. Jón Einarsson, präst på Árskógsströnd, skrev 1655 ett kväde med 75 verser om brödernas resa till ön.

Sedan dess har Kolbeinsey eroderat avsevärt. Som ett led i kampen om fiskevatten göt Island 1989 en helikopterplatta på ön. Några år senare hade den förstörts av vågor, vind och is och var inte längre brukbar. I dag syns inte längre några spår av helikopterplattan.

I flera års tid gjorde kustbevakningen årliga expeditioner till Kolbeinsey. Men några sådana rapporter har inte kommit sedan 2013. Då hade den lilla ön kluvits i två delar. Den västra var 28,4 meter lång och 12,4 meter bred. Den östra var 21,6 meter lång och 14,6 meter bred.

Då var det flera experter som förutspådde att Kolbeinsey skulle ha kunnat sjunka under vattenytan redan 2020. Så fort gick det dock inte. Förra sommaren flög den brittiske youtubaren Tom Scott över ön. Han kunde konstatera att Kolbeinsey visserligen var liten men att den alltjämt fanns kvar.

Nyligen seglade kustbevakningens fartyg Þór till Kolbeinsey. Flera av besättningsmedlemmarna gick i land. De kunde konstatera att ön fortsatt krympa. Nu var den enligt ett pressmeddelande 20 meter från väster till öster och 14,5 meter från norr till söder.

En film från landstigningen visar att sprickan mellan de två delarna har vuxit. Kustbevakningen har dock inte publicerat några uppgifter om de olika delarnas storlek.

Här kan du läsa mer om Kolbeinsey.