torsdag 10 juni 2021

Lavatäcket vid kratern i Geldingadalir är 100 meter tjocktLavatäcket i Geldingadalir är nu 100 meter tjockt. Men den synliga aktiviteten blir allt mer begränsad. Den aktiva kraterns öppning blir trängre och trängre. I stället strömmar den nya lavan in under den kallnande skorpan. Där behåller den en högre temperatur - och kan därför också sprida sig över större områden.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har snart pågått i tre månader. Hittills finns det inga tecken på att det skulle närma sig sitt slut. Lavaflödet fortsätter att vara litet men stabilt. Däremot har den synliga aktiviteten minskat avsevärt.

Lavatäcket vid kratern i Geldingadalir är enligt Náttúrufræðistofnun Íslands nu 100 meter tjockt. Lavatäcket växer också i första hand på höjden.

Den aktiva kraterns öppning blir allt trängre. Allt mindre lava strömmar ut ur själva kratern. I stället breder den ut sig genom kanaler under lavatäckets yta.

Den här utvecklingen gynnar alltså utbredningen - och ökar sannolikheten för att lava så småningom ska strömma över Suðurstrandarvegur och därefter nå fram till kusten.

Den nya lavan kallnar inte lika snabbt eftersom den hårda skorpan ovanpå hjälper den att behålla värmen. Därmed rör den sig snabbare och kan också sprida sig över längre sträckor. Denna isolerande effekt gör att lavafältet kan bli mycket vidsträckt.

I stängda kanaler sjunker inte temperaturen ofta mer än en grad per kilometer. När lava rinner på ytan kan den förlora 100 till 300 grader på en kilometer. Lavan är omkring 1 300 grader när den lämnar kratern.

I Grindavík planerar nu kommunen för att försöka skydda Suðurstrandarvegur, den väg som går längs den isländska sydkusten. Tidigare gjordes försök med skyddsvallar i södra Meradalir som skulle styra lavan en annan väg. Så småningom strömmade dock lavan över vallarna.

Om utbrottet blir långvarigt är det troligt att lavan når fram till vägen. I så fall kommer kommunens arbete att gå ut på att försöka minimera skadorna på vägen. Det kan till exempel bli aktuellt att göra skyddsvallar som syftar till att leda lavan till ett visst ställe. Då blir det lättare att reparera lavan när utbrottet är över.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.