måndag 26 juli 2021

Island inför restriktioner - kräver coronatest för inresa

Island inför åter restriktioner för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. Taket för deltagare på sammankomster blir 200 personer - vilket betyder att en rad sommarfestivaler tvingas ställa in. Samtidigt skärps kraven för inresa. Nu måste alla passagerare visa upp ett negativt coronatest. Men regeringens enighet om coronapolitiken har nu spruckit.

Efter en månad utan några restriktioner i landet infördes på nytt en rad begränsningar vid midnatt i går. Skälet var de senaste dagarnas omfattande spridning av deltavarianten av coronaviruset. Restriktionerna syftar till att bromsa smittspridningen.

Majoriteten av de smittade är personer som redan har vaccinerats mot viruset. Islänningar som har fått Janssens vaccin är överrepresenterade bland de smittade. De kommer därför att erbjudas ytterligare en dos efter sommaren.

Det är framför allt yngre islänningar som smittats. En rad fall har kunnat kopplas till ett uteställe i Reykjavík och en fotbollsresa till London. Hela 97 procent av de smittade har lindriga eller inga symtom. Många av dem har inte varit karantän när de testat positivt för viruset. Det är nästan uteslutande deltavarianten som nu sprids på Island.

Det var i går 548 smittade som hölls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdades fyra coronapatienter. En av dem var allvarligt sjuk. Ytterligare 1 635 personer är i karantän och 1 154 personer i inresekarantän.

I går rapporterades 88 nya fall av coronasmitta i landet och i lördags 95 fall - vilket var det i särklass högsta antalet under hela året.

De nya restriktionerna trädde alltså i kraft i går. Taket för deltagare på sammankomster är 200 personer. Om det är möjligt att hålla olika sektioner åtskilda är det tillåtet att ha 200 personer i varje enskild sektion.

Beskedet om publiktak gjorde att en rad festivaler och andra evenemang fick ställas in. Den kommande helgen är den i särklass största publikfesten på hela sommaren med bland annat en rad stadsfestivaler. De kommer alltså inte kunna genomföras som planerat.

Vidare införs enmetersregeln - och där det inte är möjligt att hålla avstånd inomhus ska personer använda andningsskydd.

Badhus och träningslokaler får ta emot högst 75 procent av det antal gäster som finns föreskrivet i tillståndet. Även i bland annat butiker, teatrar och trossamfund sätts taket till 200 besökare.

Restauranger och andra ställen som har alkoholtillstånd måste stänga senast vid midnatt. Alkohol får inte serveras efter klockan 23. Här sätts gränsen vid 100 gäster. Alkohol får bara serveras till sittande gäster. Alla besökare ska dessutom registreras med namn för att underlätta smittspårning vid eventuell smitta.

Beslutet om restriktionerna har fattats av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir efter rekommendationer från statsepidemiologen Þórólfur Guðnason. De gäller enligt ett pressmeddelande till och med den 13 augusti.

I dag skärps dessutom reglerna för inresa. Alla resenärer måste kunna visa upp ett negativt coronatest vid ombordstigning och vid gränsen. Testet får vara högst 72 timmar gammalt. Såväl pcr-tester som antikroppstester godtas. Kravet gäller alltså även resenärer som är vaccinerade eller som har genomgått sjukdomen covid-19.

Personer som bor på Island eller har ett stort kontaktnät i landet uppmanas enligt ett pressmeddelande även att testa sig för coronasmitta efter inresan även om de är symtomfria.

Men den här gången var inte regeringen enig i frågan. Tidigare har det bara varit enskilda ledamöter från Självständighetspartiet som ifrågasatt restriktioner. Nu var det flera av partiets ministrar som öppet kritiserade Svandís Svavarsdóttirs beslut. Därmed sprack alltså regeringens eniga fasad i coronafrågan.

Kritiken var också hård från turistnäringen. Svandís Svavarsdóttir beskrev dock i Morgunblaðið de nya inresereglerna som "mycket milda". Hon ansåg heller inte att Självständighetspartiets motstånd inte var någon överraskning.

Justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir skrev på Facebook att hon tidigare stått bakom regeringens hantering av coronapandemin. Nu befarade hon att åtgärderna var mer långtgående än vad som var motiverat. Även om hon var emot de nya inresereglerna valde hon dock att inte ta strid i frågan.

Även i Morgunblaðið ifrågasatte hon Svandís Svavarsdóttirs beslut. Hon skrev i en debattartikel att det var orealistiskt att tro att det skulle gå att utrota coronaviruset. Därför var det viktigt att inte inskränka människors frihet mer än nödvändigt samtidigt som vården behövde stöd för att inte kollapsa. I det här fallet ansåg hon att skärpningarna inte var motiverade.

Finansminister Bjarni Benediktsson beskrev i Morgunblaðið de nya reglerna som en försiktighetsåtgärd. Men han undrade också om argumenten för det nya regelverket var tillräckligt starka. Också han gjorde alltså delvis en annan bedömning än Svandís Svavarsdóttir utan att utåt ta strid för en annan hållning i frågan.

Här kan du läsa mer om coronapandemin på Island.