lördag 17 juli 2021

Majoritet i Centerpartiet fäller kvinnlig toppkandidat

Fjóla Hrund Björnsdóttir skulle toppa Centerpartiets lista i södra Reykjavík. Därmed skulle hon också bidra till att förändra bilden av partiet som gubbigt. Men Þorsteinn Sæmundsson - som stod överst på valsedeln i förra valet - lät sig inte petas. Hans anhängare fällde valberedningens förslag med 30 röster mot 14.

De senaste månaderna har Centerpartiet sjunkit allt närmare alltingets femprocentsspärr. Succén från valet 2017 - då det nybildade partiet fick 10,9 procent av rösterna - är i dagsläget långt borta. Kritiken mot regeringens hantering av coronapandemin har inte varit framgångsrik i opinionen.

I dag företräds Centerpartiet i alltinget av åtta män och en kvinna. Skandalen på Klaustur - där ledande företrädare hånade kvinnor och olika minoritetsgrupper - cementerade i många väljares ögon bilden av partiet som en arena för äldre män.

Partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har avfärdat kritiken om att Centerpartiet skulle vara ojämställt. Ändå verkar den ha satt sina spår. Inför valet i september är målet att tre av sex toppkandidater ska vara kvinnor. Hittills står det klart att han själv toppar listan i den nordöstra valkretsen medan Bergþór Ólason leder listan i nordväst.

Stödet har varit lägst i Reykjavík. Kanske var det en bidragande faktor till att valberedningen föreslog Fjóla Hrund Björnsdóttir som toppkandidat i valkretsen södra Reykjavík. I dag är hon administrativt ansvarig för partiets alltingsgrupp.

Men Þorsteinn Sæmundsson - som toppade listan i förra valet och fyller 68 år i höst - ville inte flytta på sig. Inför omröstningen samlade han sina anhängare. De fällde valberedningens förslag med 30 röster mot 14.

Vad som händer nu är oklart. Þorsteinn Sæmundsson säger till Vísir att hans anhängare enbart har spelat efter den interna demokratins regler:
"Jag har anhängare. De var inte nöjda med min roll och visade det på en demokratisk arena. Det kommer att hittas en god lösning på detta och vi kommer att komma stärkta ur detta. Enade och allt i bästa ordning."
Agerandet ska ha kommit som en överraskning för partiledningen. Det handlar inte bara om att valberedningens förslag har underkänts. Dessutom påverkar utgången i södra Reykjavík resten av landet. Därför ska det också enligt Vísir på sina håll finnas ett starkt missnöje med Þorsteinn Sæmundssons agerande.

Fjóla Hrund Björnsdóttir säger i Fréttablaðið att fortsättningen är osäker. Valberedningen behöver lägga fram ett nytt förslag på lista - men frågan är hur den ska se ut för att den ska få klartecken av medlemmarna.