tisdag 27 juli 2021

Minskande lavaflöde i vulkanutbrottet i Geldingadalir

Lavaflödet i Geldingadalir har minskat. Och lavafältet har knappt brett ut sig under de senaste veckorna. Däremot fortsätter det att växa på höjden. Lavatäcket blir allt tjockare i Geldingadalir och Meradalir. Men det är inte längre några större mängder lava som når fram till Nátthagi. I dagsläget är inte Suðurstrandarvegur hotad av utbrottet.

Efter drygt fyra månader ser det nu ut som att vulkanutbrottet i Geldingadalir håller på att minska i omfattning. Den senaste månaden har aktiviteten i kratern varit sporadisk. Utbrotten har kommit med långa intervaller. Det har gått allt från timmar till dagar mellan de aktiva perioderna i kratern.

De senaste veckorna har dessutom de aktiva perioderna blivit längre. Men de kommer inte lika tätt. När utbrottet ändrade karaktär gick det upp till en halvtimme mellan utbrotten. Därefter kunde aktiviteten pågå lika länge. Nu kan aktiviteten pågå i omkring ett dygn - men med långa pauser emellan.

Det är inte helt säkert att det inte förekommer någon aktivitet alls under dessa perioder. Åtminstone periodvis fortsätter lava att strömma in i de omgivande lavafälten. Däremot når inte den lavan upp till kratern.

Under perioden 2 till 19 juli var det genomsnittliga lavaflödet 7,5 kubikmeter i sekunden. Det betyder att den totala lavaproduktionen nu är på samma nivå som under utbrottets första fas. Och den är mindre än vad den har varit de tre senaste månaderna.

Men lavan packar sig nu nästan enbart på höjden i Geldingadalir och Meradalir. Lavatäcket mäter nu 3,96 kvadratkilometer och har knappt växt alls de senaste månaderna. Det är knappt någon lava som nu strömmar in i Nátthagi. Det betyder i sin tur att det i dagsläget inte finns något hot mot Suðurstrandarvegur.

Tidigare bredde lavan ut sig i sydlig riktning. Omkring månadsskiftet sågs det bara som en tidsfråga innan den skulle flöda över riksvägen och göra Suðurstrandarvegur obrukbar. Just nu ser inte en sådan utveckling särskilt sannolik ut.

Mängden lava fortsätter däremot att öka. Hittills har utbrottet producerat 96,1 miljoner kubikmeter lava. Det uppger Jarðvísindastofnun.

Det troligaste är att den minskande aktiviteten beror på minskande tillgång till magma. Det skulle kunna innebära att utbrottet närmade sig sitt slut. Samtidigt har utbrottet i Geldingadalir inte följt några tidigare kända mönster. Därför vill inte forskare eller myndigheter försöka förutsäga utbrottets slut.

Inget tyder på att något annat utbrott skulle vara på väg i samma område. Det sker inga jordskalv i regionen som skulle kunna indikera att magma rörde sig mot ytan.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.