fredag 2 juli 2021

Nobbar förslag på lavabro över Suðurstrandarvegur


En bro skulle kunna förhindra att Suðurstrandarvegur förstördes av lava från vulkanutbrottet i Geldingadalir. Men myndigheterna nobbar förslaget från ingenjören Magnús Rannver Rafnsson. Skälet är att utbrottet tros kunna pågå i flera år. Därför anser polisen Rögnvaldur Ólafsson att alla försök att dirigera om lavaflödet riskerar att bli både dyra och kortsiktiga.

Efter lunch i går minskade aktiviteten i Geldingadalir avsevärt. Under flera timmar var rörelserna i jordskorpan närmast obefintliga samtidigt som det inte fanns något synligt lavaflöde i kratern. På samma sätt som tidigare i veckan verkade det som att utbrottet hade upphört.

Men under kvällen fick utbrottet ny kraft. Lava började på nytt rinna ur kratern i Geldingadalir. Strax före klockan 22 öppnade sig dessutom en liten spricka utanför kratern. Sedan dess har lava strömmat ut även ur denna öppning.

Experter räknar med att lavan når fram till Suðurstrandarvegur inom ett par veckor. Lavan kommer då att strömma över vägen mot kusten. Därmed kommer också den väg som sträcker sig från Grindavík och österut längs sydkusten att bli obrukbar.

Ingenjören Magnús Rannver Rafnsson föreslog nyligen att myndigheterna skulle bygga en lavabro över Suðurstrandarvegur. Syftet med att resa en bro över vägen var att förhindra att den skulle förstöras av lava. Lavan skulle ledas över vägen medan trafiken skulle kunna fortsätta under bron.

Rögnvaldur Ólafsson, polis vid räddningstjänsten, säger i Morgunblaðið att förslaget inte kommer att genomföras. Han anser att ett sådant arbete är alldeles för omfattande och kostsamt samtidigt som det knappast skulle kunna rädda vägen under någon längre tid:
"Vi har börjat se på det här i en annan fas. Tidigare såg vi två till tre veckor framåt i tiden men nu har vi börjat se på månader eller år framåt i tiden. Sett till dessa förutsättningar är det i praktiken väldigt svårt att rättfärdiga att ge sig in på omfattande och stor uppbyggnad som uppenbart inte kommer räcka."
Av samma skäl har myndigheterna avstått från vissa planer på att bygga nya skyddsvallar mot lavan i Meradalir och Nátthagi - där den strömmar in från kratern i Geldingadalir. Däremot finns det alltjämt planer på att försöka dirigera bort lavan från delar av Nátthagakriki. Målet är i så fall att skydda infrastruktur som finns i området.

Magnús Rannver Rafnsson är missnöjd med myndigheternas val att nobba idén. Han avfärdar i Morgunblaðið invändningarna mot att en lavabro bara skulle kunna vara en kortsiktig lösning. Han hävdar att den skulle lösa problemet oavsett hur långvarigt utbrottet blir:
"Deras slutsats är enligt min mening oerhört oklok, orsakar stor ekonomisk skada och ökar avsevärt osäkerheten om människors trygghet."
Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.