tisdag 6 juli 2021

Renässans grundare överväger kandidera med spränglista

En spränglista som ska ge honom chansen till en plats i alltinget. Den möjligheten överväger nu Renässans grundare Benedikt Jóhannesson. Ledningen valde först att inte sätta honom på valbar plats i höstens alltingsval. Han tänker inte grunda ett konkurrerande parti. I stället kan han alltså tänka sig att ta bakvägen till alltinget.

Sedan Benedikt Jóhannesson tvingades bort som partiledare hösten 2017 har han i praktiken betraktats som förbrukad av Renässans nya toppskikt. Det är uppenbart att han själv inte haft samma uppfattning. Inför höstens alltingsval meddelade han tidigt att han ville toppa en av partiets listor.

Svaret från valberedningen i Reykjavík var sista platsen på en av listorna i huvudstaden - en plats som allmänt betraktas som en hedersbetygelse åt en trotjänare. Benedikt Jóhannesson avböjde.

När konflikten blev offentlig erbjöds han andra platsen på listan i norra Reykjavík. Han tackade nej även till den med motiveringen att han inte hade fått den ursäkt han ville ha från partiledaren Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir och valberedningens ordförande Þorsteinn Pálsson.

En del medlemmar var mycket kritiska till behandlingen av Benedikt Jóhannesson. Först funderade han på möjligheten att bilda ett nytt parti. Nu överväger han i stället att kandidera med en spränglista. Genom att gå till val på en konkurrerande lista i Renässans namn skulle han kunna bli invald i alltinget.

Benedikt Jóhannesson säger till Vísir att spränglistor har förekommit i ett par tidigare alltingsval. En spränglista för Renässans skulle ha samma partibeteckning men andra kandidater. I sammanräkningen skulle rösterna från bägge listorna gå till partiet:
"Möjligheten har diskuterats om det är möjligt att kandidera med en så kallad dubbellista, vilket alltså vore en lista för Renässans så rösterna skulle gå till Renässans när utjämningsmandaten skulle fördelas."
Spränglistan skulle i riket sannolikt få färre röster än de listor som klubbats av Renässans ledning. Men de som vill se Benedikt Jóhannesson i alltinget skulle - om rösterna blir tillräckligt många - göra så att han väljs in för Renässans på ett utjämningsmandat.

Här kan du läsa mer om konflikten inom Renässans.