söndag 29 augusti 2021

Dagens citat

"Den bemannade verksamheten har inte kommit igång men vi höll på att sätta igång den både med personer på plats och detta är också i praktiken en internationell station där det ingår att forskare från utlandet kan stanna i längre eller kortare tid men allt detta sköts upp på grund av särskilda skäl så detta har ännu inte kommit igång."

Reinhard Reynisson, vd för Arctic Observatory, i RÚV om varför inga norrskensforskare ännu har börjat arbeta på det av kinesiska staten finansierade observatoriet på Kárhóll - läs mer här.