torsdag 5 augusti 2021

Efterlyser nya restriktioner för att bromsa coronasmitta

Återinför tvåmetersregeln, inför munskyddstvång och börja coronatesta ankommande resenärer. De skärpningarna vill socialdemokraten Helga Vala Helgadóttir se efter gårdagens möte med experter och myndighetschefer. Spridningen av coronaviruset på Island fortsätter att vara omfattande. Redan i dag kan det komma besked om nya åtgärder.

De senaste dagarna har smittspridningen på Island varit mycket omfattande. Sett till antalet smittade är den fjärde vågen den största hittills under coronapandemin. Nu talas det allt mer om ytterligare skärpningar av restriktioner för att bromsa smittspridningen.

Under gårdagen rapporterades 116 nya fall av coronasmitta. Nu är det totalt 1 329 smittade som hålls i isolering. På Landspítali i Reykjavík vårdas sexton coronapatienter. Tre av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Dessutom är 1 941 personer i karantän och 1 166 personer i inresekarantän.

Smittspridningen har redan föranlett en rad åtgärder. Landspítali uppmanade i går personal som hade möjlighet att avsluta sina semestrar för att rycka in i vården. I söndags öppnades ett nytt coronaboende. Samtidigt har behovet blivit så stort att personer som är i karantän inte får använda de statliga boendena. De är nu reserverade enbart för smittade.

Tiden i karantän för fullvaccinerade personer har kortats från fjorton till tio dagar. Ett skäl är att vaccinerade sällan blir allvarligt sjuka. Men syftet är också att minska trycket på coronaboendena.

Ovanligt många av de vaccinerade som smittats av coronaviruset har fått Janssens vaccin. De kommer därför att erbjudas en dos av Pfizers vaccin till den 20 augusti.

De befintliga restriktionerna gäller till och med den 13 augusti. De infördes för snart två veckor sedan - men hittills har de inte stoppat smittspridningen. Statsepidemiologen Þórólfur Guðna­son väntas nu inte lämna förslag på nya restriktioner. I stället kommer han att ge förslag på olika åtgärder med tänkbara konsekvenser.

Förra gången Þórólfur Guðna­son agerade på samma sätt valde regeringen att skärpa reglerna för inresa. Då sågs hans strategi som ett steg till att få regeringen att ta ansvar för coronapolitiken. En trolig förklaring är att vissa av förslagen medförde stora konsekvenser för bland annat näringslivet.

Under tisdagens presskonferens sade Þórólfur Guðna­son att det var upp till regeringen att besluta om nya restriktioner. Han konstaterade också att vaccineringen inte hade resulterat i flockimmunitet. Det var nu uteslutande olika mutationer av deltavarianten av coronaviruset som spreds. Samtidigt sade han att vaccinering utgjorde ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Efter presskonferensen talade hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir om behovet av ett nytt förhållningssätt från regeringens sida. Hon ansåg inte längre att det var lämpligt att låta antalet smittade prägla restriktionerna på samma sätt som tidigare. I stället borde vårdens kapacitet att ta hand om insjuknade i covid-19 avgöra restriktionerna.

Alltingets välfärdsnämnd samlades i går för ett möte med experter och myndighetsföreträdare. Helga Vala Helgadóttir, socialdemokrat och ordförande i nämnden, sade till DV efteråt att hon ansåg att regeringen borde skärpa restriktionerna. Hon beskrev det som ett sätt att minska smittspridningen som tidigare har fungerat.

Helga Vala Helgadóttir listade själv flera skärpningar. Enmetersregeln borde utökas till tvåmetersregeln. Munskydd borde åter bli obligatoriskt. Och testningen av ankommande resenärer från utlandet borde återinföras.

Efter mötet ansåg hon att situationen var allvarligare än vad hon tidigare hade trott. Den snabba spridningen av deltavarianten gjorde att det blivit nödvändigt med hårdare restriktioner. Utan ytterligare åtgärder skulle fler smittade föra med sig coronaviruset in i landet. Enligt Helga Vala Helgadóttir skulle dessa skärpningar kunna förhindra behovet av ännu fler inskränkningar längre fram.

Regeringens samlas i dag för ett sedan tidigare planerat möte med presidenten Guðni Th. Jóhannesson. Ett beslut om nya restriktioner är att vänta inom de närmaste dagarna.

Här kan du läsa mer om coronaviruset på Island.