onsdag 4 augusti 2021

Fortsatt miljonförlust för Morgunblaðið trots krisstöd

Utgivningen av Morgunblaðið fortsätter att vara en förlustaffär. Ägarbolaget Árvakur gjorde förra året en förlust på 75 miljoner isländska kronor. Vd:n Haraldur Johannessen hävdar i Morgunblaðið att det är rationaliseringar som ligger bakom att förlusten minskade jämfört med 2019. Men han nämner inte att bolaget fick ett statligt stöd på 99,9 miljoner på grund av coronapandemin.

Sedan 2009 har Morgunblaðið gjort en förlust på drygt 2,5 miljarder isländska kronor. Ägarna har gång på gång gått in med nytt kapital för att undvika konkurs. Direkt efter finanskraschen fick bolaget dessutom en rad lån avskrivna.

Bara vid ett enda tillfälle sedan dess har Morgunblaðið gått med vinst. Förlusterna fortsatte under 2020. Då förlorade Árvakur - det bolag som bland annat står bakom utgivningen av Morgunblaðið - 75 miljoner isländska kronor.

Haraldur Johannessen, vd för Árvakur och en av Morgunblaðiðs två chefredaktörer, säger i Morgunblaðið att den ekonomiska utvecklingen är positiv. Han jämför med 2019 då förlusten uppgick till 210 miljoner:
"De senaste åren har som bekant varit mycket svåra för massmedier bland annat på grund av debatten om deras driftsmiljö och statsbidrag. Förra året var ett ytterligare slag för mediernas intäkter där det var en avsevärd minskning på annonsmarknaden under coronapandemin."
Att Árvakur förbättrar resultatet under 2020 förklarar han med tidigare effektiviseringar och rationaliseringar. Haraldur Johannessen säger i Morgunblaðið att utvecklingen går i rätt riktning:
"Skälet att driften trots detta förbättras från år till år hos Árvakur är att flera mycket viktiga effektiviseringsåtgärder har vidtagits de senaste åren vilket hade betydelse när slaget på grund av coronapandemin kom."
Men bolagets egna åtgärder är inte hela förklaringen. Haraldur Johannessen nämner inte det krisstöd för medier som regeringen införde under pandemin. Där fick Morgunblaðið hela 99,9 miljoner isländska kronor. Taket för bidraget var 100 miljoner.

Utan det statliga krisstödet hade resultatet alltså blivit en betydligt mindre förbättring jämfört med 2019.

Krisstödet kommer att finnas kvar även under 2021. Däremot har kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttirs förslag på att införa ett allmänt mediestöd strandat gång på gång. Trots att paketet har bantats vid flera tillfällen har planerna fortfarande inte stöd av en majoritet av regeringspartiernas ledamöter i alltinget.

Samtidigt fortsätter Morgunblaðið att kämpa mot vikande upplagor. I juni i år var det enligt Gallup bara 19,6 procent av islänningarna som läste den tryckta tidningen - vilket var Morgunblaðiðs näst sämsta siffra genom tiderna. Bland islänningar i åldern 18 till 49 år är det ännu färre som läser Morgunblaðið. Där är räckvidden endast 9,7 procent.

Även de övriga rikstäckande tidningarna ligger på historiskt låga nivåer. Det var i juni 31,8 procent som läste Fréttablaðið och 6,7 procent som läste Viðskiptablaðið.

Här kan du läsa mer om den isländska mediemarknaden.