torsdag 12 augusti 2021

Lava kan strömma ut ur Geldingadalir om några veckor

Inom några veckor kan lavan ha fyllt Geldingadalir. Därefter kan den börja rinna mot havet och över Suðurstrandarvegur genom Meradalir och Skolahraun. Men de senaste dagarna har mängden lava minskat till 9,3 kubikmeter i sekunden i snitt. Inget pekar dock på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra inom kort.

I snart fem månader har vulkanutbrottet i Geldingadalir pågått. Det lavatäcke som har bildats sedan dess sträcker sig nu över 4,37 kvadratkilometer - vilket motsvarar drygt 600 fotbollsplaner. Hittills har utbrottet producerat 118,9 miljoner kubikmeter lava.

Men de tolv senaste dagarna har intensiteten minskat. Det genomsnittliga lavaflödet har då enligt Jarðvísindastofnun varit 9,3 kubikmeter i sekunden. Ett så begränsat flöde har varit sällsynt sedan utbrottet ändrade karaktär i slutet på juni.

Den senaste tiden har lavatäcket närmast uteslutande växt i Meradalir. Där och i granndalen Geldingadalir är det nu i snitt omkring 40 meter tjockt. Ingen lava har nått fram till Nátthagi och södra Meradalir.

I tisdags kväll började små mängder lava strömma in i Geldingadalir. Där behöver nu lavan bara tjockna i snitt sex meter för att den ska börja rinna ut ur dalen. Därefter kommer den sannolikt att strömma genom Meradalir och Skolahraun för att därefter passera riksvägen Suðurstrandarvegur och nå fram till Atlanten.

Även om lavaproduktionen har minskat finns det inget som tyder på att utbrottet skulle vara på väg att upphöra inom kort. De senaste dagarna har aktiviteten i kratern pågått i tio till tjugo timmar med pauser på sju till tolv timmar emellan.

Utbrottet fortsätter att förbrylla forskarna. Men den sporadiska aktiviteten i kratern tros bero på att lava samlas strax under ytan. Vid vissa tillfällen når den ytan genom att pressas uppåt av gaser. Under perioderna utan synlig aktivitet fortsätter troligen lava att strömma ut genom kanaler som ligger under lavatäcket.

Nyligen stoppade polisen en person i ett arbetsfordon som höll på att röja en väg genom lavan. Syftet var att åter öppna en stig som tidigare var mycket populär men som för ett par månader sedan hamnade under lavan. Sedan dess har utsikten från utbrottets västra sida i praktiken försvunnit.

Men att ta bort lava på det här sättet under ett pågående vulkanutbrott är inte tillåtet. Initiativet ska ha kommit från markägarna. Händelsen utreds nu av Umhverfisstofnun, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.