måndag 2 augusti 2021

Över 200 000 har besökt vulkanutbrottet i Geldingadalir

Över 200 000 personer har besökt vulkanutbrottet i Geldingadalir. Under helgen var det många som vandrade upp på Langihryggur för att beskåda utbrottet. Samtidigt har aktiviteten i kratern åter blivit mer regelbunden. Lava har de senaste dagarna strömmat in i Meradalir. Lavafältet brer nu ut sig över 4,28 kvadratkilometer.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har pågått i fyra och en halv månad. Efter en period med sporadisk aktivitet och minskande lavaflöde spekulerade forskare i att utbrottet kunde närma sig slutet. Nu ser utvecklingen ut att ha vänt ännu en gång.

Den senaste veckan var lavaströmmen i kratern 11,3 kubikmeter i sekunden. Det betyder att lavaproduktionen åter är på samma nivå som sedan utbrottet ändrade karaktär i början på maj.

De senaste dagarna har lavafältet främst fortsatt växa på höjden. Men ny lava har också runnit in i Meradalir. Lavafältet mäter nu enligt Háskóli Íslands 4,28 kvadratkilometer. I Meradalir tjocknar lavatäcket som mest en meter om dagen.

Hittills har utbrottet producerat 109,1 miljoner kubikmeter lava.

I dagsläget finns det inget som tyder på att utbrottet skulle utgöra något hot mot Suðurstrandarvegur. De senaste tre veckorna har ingen ny lava nått Nátthagi - en dal som utgör ett av de sista hindren för lavan att nå fram till riksvägen.

Över 200 000 personer har nu enligt statistik från Ferðamálastofa besökt utbrottet i Geldingadalir. Det verkliga antalet är dock högre. Myndigheten började räkna besökare när utbrottet hade pågått i fem dagar. I synnerhet under den första fasen var det många som inte utgick från Suðurstrandarvegur nära Ísólfsskáli där mätarna finns. Dessutom har tusentals sett utbrottet från luften med flyg eller helikopter.

Den sista helgen i juli är alltid en av de mest intensiva reshelgerna på hela sommaren med bland annat en rad stadsfestivaler. Majoriteten av de planerade evenemangen i år har dock ställts in på grund av coronapandemin. Därför var det många som i stället vandrade till Geldingadalir i helgen.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.