lördag 7 augusti 2021

Piratpartiet utser regeringsförhandlare till höstens val

Halldóra Mogensen får i uppdrag att hålla i regeringsförhandlingar för Piratpartiets räkning efter höstens val till alltinget. Förslaget om att utse en särskild förhandlare kom från henne själv och fick majoritet vid det senaste medlemsmötet. Men för att gå igenom krävs klartecken även från alltingsgruppen och verkställande utskottet samt i en medlemsomröstning.

Inför valet 2016 försökte Piratpartiet för första gången ta initiativ till regeringsbildning. Redan innan valet bjöd alltingspolitikern Birgitta Jónsdóttir in Gröna vänstern, Socialdemokraterna, Ljus framtid och Renässans till överläggningar.

Men försöket floppade. Renässans ville inte vara med över huvud taget. Från de andra partierna muttrades det om att det var olyckligt att presentera något som såg ut som ett färdigt regeringsalternativ - något som det saknas tradition för i isländsk politik.

Flera var också missnöjda med att Birgitta Jónsdóttir framställde sig som oppositionsledare. De övriga partierna ansåg inte att det var självklart att Piratpartiet skulle ta på sig en sådan roll. Internt var hon redan tidigare starkt ifrågasatt från vissa håll. Inte heller det här utspelet var förankrat i breda lager.

Inför höstens val har Piratpartiet uteslutit samarbete med Självständighetspartiet och Centerpartiet av ideologiska skäl. Men partiet vill ändå ta steget in i regeringen. Den mest troliga koalitionspartnern är Socialdemokraterna. Även Gröna vänstern, Renässans, Framstegspartiet och Islands socialistparti är tänkbara kandidater.

Halldóra Mogensen har nu av det senaste medlemsmötet utsetts till regeringsförhandlare för Piratpartiets räkning. Hon har suttit i alltinget sedan 2016 och är i dag partiets gruppledare i alltinget. Mellan 2014 och 2016 gjorde hon även flera inhopp i alltinget som ersättare.

Förslaget kom från Halldóra Mogensen själv. För att idén ska bli verklighet krävs först ett klartecken från en digital omröstning bland medlemmarna. Därefter ska även alltingsgruppen och verkställande utskottet säga ja.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs försök att forma en koalition inför valet 2016.