måndag 30 augusti 2021

Störst risk för lava och tefra på norra Hemön

Nybyggen och evenemang på norra Hemön bör minska. Det är här risken för att bebyggelse ska hamna under lava och täckas av tefra är som störst - men det är också här som hamnen och majoriteten av bebyggelsen finns. Det skriver Veðurstofa Íslands i en rapport om riskerna för vulkanutbrott på Västmannaöarna.

Västmannaöarnas vulkaniska system erupterade senast 1973. Det utbrottet rasade i nästan ett halvår. Stora delar av bebyggelsen på Hemön hamnade under lava eller täcktes av det ständiga regnet av tefra. För att förhindra att den livsviktiga hamnen täpptes till användes havsvatten för att dirigera om lavan. Till sist bidrog den nya lavan till att göra hamnen mindre utsatt för vågor.

Det föregående utbrottet skapade vulkanön Surtsey och pågick i närmare fyra år. Utbrottet till havs tvingade aldrig fram någon evakuering av Hemön - men mellan 1963 och 1967 föll stora mängder tefra över Hemön.

Sedan Island befolkades under 800-talet är de kända utbrotten i Västmannaöarnas vulkaniska system få till antalet. Utöver Surtsey 1963-67 och Hemön 1973 har bara ytterligare ett utbrott registrerats. Det skedde till havs under 1973 men upptäcktes först långt senare som förändringar av botten.

Just därför är kunskapen om det vulkaniska systemet begränsad. Och det är också ett av skälen till att Veðurstofa Íslands manar till försiktighet i en ny rapport. Myndighetens experter har analyserat riskerna för Västmannaöarna.

Slutsatsen är att kommunen i sin planering bör minska bebyggelsen och evenemangen på norra Hemön. Här ligger i dag öns enda hamn och majoriteten av bebyggelsen. Här finns bostäder, företag, butiker och serviceinrättningar. Och här finns också de största riskerna.

Veðurstofa Íslands konstaterar att inget annat isländskt samhälle har samma närhet till ett vulkaniskt system. Bebyggelsen ligger på en aktiv vulkan.

Vid ett utbrott i Västmannaöarnas vulkaniska system beräknar myndigheten att risken för att det sker på Hemön är 3 till 8 procent. Om det skulle ske är öns existens hotad. Därför är det viktigt att sprida ut bebyggelsen och att inte koncentrera den till ett litet område i norr.

Vid ett medelstort utbrott på Hemön riskerar all infrastruktur att hamna under lava. Och vid ett medelstort tefrautbrott - där vinden blåser tefran över bebyggelsen - kommer tyngden att få byggnadernas tak att ge vika efter sex dagar.

Därför är det inte bara viktigt att sprida ut bebyggelsen. Det är också viktigt att vidta åtgärder som förbättrar byggnaders styrka och stabilitet.

Veðurstofa Íslands listar dessutom en rad andra tänkbara förebyggande åtgärder. Förutsättningarna för att skydda bebyggelsen skulle kunna förbättras genom skyddsvallar med syftet att dirigera lavan bort från öns centrum.

Här kan du läsa mer om Hemön.