torsdag 16 september 2021

Besökare utrymde Geldingadalir när utbrott bytte mönster

Ett tusental besökare tvingades lämna Geldingadalir i går när området kring vulkanutbrottet utrymdes. Då strömmade lava ner i Nátthagi från tre olika håll. Samtidigt var det flera besökare som gick över lava som nyss stelnat för att komma fram till den glödande lavan. Ett annat skäl till utrymningen var höga halter av giftiga vulkangaser.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har nu hållit på i snart sex månader. De senaste veckorna har det knappt brett ut sig till ytan. Lavafältet mäter nu enligt Jarðvísindastofnun 4,63 kvadratkilometer. Skälet är att majoriteten av lavan nu rinner på ytan. Där svalnar och stelnar den snabbare - och når därför inte fram till lavafältets utkanter.

Under utbrottet har totalt 142,7 miljoner kubikmeter lava producerats. Lavaströmmen har den senaste månaden i snitt varit 8,5 kubikmeter i sekunden.

Att lavan nu främst växer på höjden gör att kratern i Geldingadalir nu har nått 334 meter över havet.

Utbrottet verkar nu ha ändrat karaktär ännu en gång. Vid 16-tiden i måndags påbörjades en ny period med pulsartad aktivitet för första gången sedan i april. Utbrott rasar sedan dess i kratern upp till åtta gånger i timmen.

Under en längre tid har flytande lava samlats i södra Geldingadalir. När den dammen brast i går började lava att strömma ned i Nátthagi från tre olika håll. Det var det första större lavaflödet in i dalen på flera månader.

Utvecklingen gjorde att myndigheterna valde att agera snabbt. De beslutade att omedelbart utrymma området. Då fanns mellan 1 000 och 2 000 besökare i och nära Geldingadalir. Förändringarna i utbrottets karaktär gjorde det omöjligt att förutsäga utvecklingen. Utrymningen var därför en försiktighetsåtgärd.

Den nya lavan i Nátthagi skar av ett par mindre stigar. Samtidigt uppmättes höga halter av vulkangaser.

Många besökare trotsade också farorna i Nátthagi och sökte sig fram till den rinnande lavan. På vägen dit gick de över lava som nyss stelnat. Två besökare hade försatt sig i sådan fara att de evakuerades med kustbevakningens helikopter.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.