onsdag 22 september 2021

Dagens citat

"Tveklöst är det nu så med de medicinska vetenskaperna i allmänhet att vi ibland har behövt skapa nya ord eller översätta och ibland har de överlevt och ibland inte. ... Jag använder bara de ord som jag kommer på och tycker är lämpliga."

Statsepidemiolog Þórólfur Guðnason i RÚV om att han under coronapandemin har myntat en rad isländska nyord i stället för att låna in ord från engelska eller andra främmande språk.