lördag 25 september 2021

En av tre vill att Katrín Jakobsdóttir fortsätter leda Island

En av tre vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister efter dagens val till alltinget. Hon har inte bara ett starkt stöd bland de egna väljarna i Gröna vänstern. Även inom koalitionspartierna Självständighetspartiet och Framstegspartiet är det en av tre som anser att hon ska fortsätta regera. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Stödet för Gröna vänstern har under nästan hela mandatperioden legat omkring 10 procent. Partiet ser också ut att gå mot ett svagt valresultat. I de sista opinionsundersökningarna ligger stödet i regel på runt 12 procent. De 16,9 procent som Gröna vänstern fick i valet 2017 ser inte ut att kunna upprepas.

Men förtroendet för partiledaren och statsministern Katrín Jakobsdóttir är alltjämt högt. Hon har alltid varit betydligt populärare än sitt parti - och det har inte förändrats i samma utsträckning under mandatperioden.

Hela 36 procent av islänningarna vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister efter alltingsvalet. Bland Gröna vänsterns väljare är det 97,9 procent som anser att hon ska fortsätta som regeringschef efter dagens val.

Men hon har också ett starkt stöd hos koalitionspartierna Framstegspartiet och Självständighetspartiet - där 36,1 respektive 32,3 procent har Katrín Jakobsdóttir som favorit till statsministerposten. Även inom Socialdemokraterna är stödet 32,3 procent - vilket kan tolkas som att det är många socialdemokrater som drömmer om ett regeringssamarbete med Gröna vänstern.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson är den näst populäraste kandidaten med 13,3 procent. I de egna leden är det 59,2 procent som vill se honom som nästa statsminister.

Tredje populäraste statsministern är Framstegspartiets ledare Sigurður Ingi Jóhannsson som får 10,1 procent. Av de egna väljarna är det 54,9 procent som tycker att han ska leda nästa regering.

Därefter följer Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir med 8,8 procent, Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir med 7,9 procent, Socialdemokraternas Logi Már Einarsson med 7,7 procent, Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 6,7 procent, Folkets partis Inga Sæland med 3,5 procent, Islands socialistpartis Gunnar Smári Egilsson med 2,1 procent och Liberala demokratipartiets Guðmundur Franklín Jónsson med 0,2 procent.

Katrín Jakobsdóttir är den klart populäraste kandidaten i alla väljargrupper. Men det starkaste stödet har hon bland kvinnor, personer i medelåldern, höginkomsttagare, islänningar som har högskoleutbildning och boende i huvudstadsregionen.

Här kan du läsa mer om opinionsläget inför dagens val.