söndag 19 september 2021

Fyra av tio: Island tar emot för få flyktingar

Allt fler tycker att Island tar emot för få flyktingar. Fyra av tio islänningar anser att fler människor på flykt borde få en fristad i landet. Ungdomar, kvinnor och personer bosatta i huvudstadsregionen är mer positiva till ett större flyktingmottagande. En av fyra upplever däremot att flyktingarna redan är för många. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Det är 39 procent av islänningarna som uppger att Island borde ta emot fler flyktingar. Jämfört med förra året är det en ökning med 6 procentenheter. Under de fyra år som MMR ställt just denna fråga är det också den största andelen positiva hittills.

Nästan lika många - 35 procent - svarar att antalet flyktingar är lagom. Och det är 26 procent som säger att flyktingarna redan är för många. Den siffran har sjunkit med 6 procentenheter.

Kvinnor, personer i åldern 18 till 29 år och islänningar bosatta i huvudstadsregionen är mer positiva till ett ökat flyktingmottagande. Män, boende på landsbygden och personer som har fyllt 50 år är mer negativa.

Bland Centerpartiets väljare är det hela 87 procent som anser att flyktingarna är för många - och bara 7 procent vill ta emot fler. Även anhängare till Folkets parti har i stor utsträckning än negativ syn på flyktingmottagande. Här svarar 59 procent att flyktingarna redan är för många - medan endast 3 procent uppger att de borde vara fler.

I Självständighetspartiets och Framstegspartiets led verkar sympatisörerna vara ganska nöjda med dagens flyktingpolitik. Här uppger 46 respektive 45 procent att dagens mottagande ligger på en lämplig nivå.

Mest positiva till ett ökat mottagande är Socialdemokraternas anhängare. Där svarar 69 procent att Island tar emot för få flyktingar. Samma åsikt har 65 procent av Piratpartiets väljare, 57 procent av Renässans och Gröna vänsterns anhängare samt 51 procent av Islands socialistpartis sympatisörer.