torsdag 30 september 2021

Jordskalv vid Keilir kan förebåda nytt vulkanutbrott

I tolv dagar har det inte funnits någon synlig aktivitet i kratern i Geldingadalir. Samtidigt har allt fler jordskalv inträffat nära Keilir. Utvecklingen kan vara ett tecken på att ett nytt vulkanutbrott är på väg i samma område. Det hittills kraftigaste skalvet hade en magnitud på 3,7 och inträffade under natten mot torsdagen.

Vulkanutbrottet i Geldingadalir började den 19 mars i år. Det hade då föregåtts av ett drygt år av täta och grunda jordskalv. Skalven signalerade att magma var i rörelse i området. Majoriteten av skalen inträffade i närheten av berget Keilir norr om Grindavík.

Utbrottet har de senaste månaderna kännetecknats av oregelbunden aktivitet. De synliga lavaflödena i kratern har kommit i intervaller. Nu har det inte förekommit någon synlig aktivitet i kratern sedan den 18 september.

Det är för tidigt att säga om utbrottet i Geldingadalir skulle vara över. Men de senaste dagarna har i stället den seismiska aktiviteten ökat kraftigt vid Keilir.

Under tisdagen registrerades ett hundratal jordskalv i området. Och i går inträffade över 300 skalv vid Keilir.

Jordskalven skulle kunna vara ett tecken på nya magmarörelser. Än så länge verkar det dock inte som att magma är nära ytan. De flesta skalven sker på ett djup av fem till sju kilometer. Om skalven skulle förebåda ett utbrott är det troligt att det dröjer något innan magma når ytan.

Det hittills största skalvet hade en magnitud på 3,7 och skedde klockan 1.52 i natt. Det största skalvet under onsdagen uppmättes till 3,5. Det skalvet ägde rum 11.05. Dessa två skalv kändes av boende i Grindavík och Reykjavík med omnejd.

Den seismiska aktiviteten började i måndags. Skalven sker i norra änden av den underjordiska magmagång som bildades i anslutning till utbrottet i Geldingadalir. Även det är en indikation på att det skulle kunna finnas ett samband mellan de två händelserna.

Det kan alltså vara så att magman nu söker nya vägar uppåt mot ytan. Men det kan också vara så att jordskalven beror på kontinentalplattornas rörelser.

För invånarna i Grindavík kan mönstret förefalla bekant. Innan utbrottet i Geldingadalir började stördes nattsömnen i flera månaders tid av ständiga jordskalv. Skalven upphörde när utbrottet inleddes. En rad experter tror att den vulkaniska aktiviteten i regionen kommer att fortsätta - och kanske är de senaste dagarnas jordskalv en signal om detta.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.