onsdag 1 september 2021

Renässans inför provval för att utse kandidater

Provval ska bli den metod som Renässans använder för att utse toppkandidater i alltingsval. Det förslaget ställer sig nu partiets ledning bakom. Samtidigt slussas grundaren Benedikt Jóhannessons diskussionsklubb in i partiet. Åtgärderna är ett sätt att ena Renässans efter hans konflikt med ordföranden Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir.

Inför höstens val meddelade grundaren Benedikt Jóhannesson att han på nytt ville representera Renässans i alltinget. Därför ville han toppa en av de tre valsedlarna i huvudstadsregionen. Men valberedningen nobbade honom. I stället erbjöds han sista platsen på en av listorna - en utnämning som brukar användas för att visa tacksamhet mot trotjänare.

Benedikt Jóhannesson rasade och flera av hans lojala inom partiet vände sig mot ledningens behandling av honom. Han erbjöds andra platsen på en av listorna - som skulle kunna ge honom en plats i alltinget. Men den ursäkt han ville ha bland annat av partiledaren Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir fick han inte.

Konflikten ledde till att Benedikt Jóhannesson övervägde att kandidera med en spränglista. Han startade också en diskussionsklubb som av vissa tolkades som ett första steg mot en partibildning.

Nu har Benedikt Jóhannesson enats med partiets ledning. Han skriver på Facebook att diskussionsklubben slussas in i Renässans verksamhet. Han kommer att fungera som ordförande. Syftet är att debattera och förbättra partiets interna arbete.

Partiledningen ställer sig nu bakom ett förslag om att provval ska bli den metod som Renässans använder sig av för att utse toppkandidater i alltingsval. Benedikt Jóhannesson har tidigare kritiserat valberedningen för att inte hålla provval utan i stället ta fram listor på egen hand. Förslaget kommer att läggas fram på nästa landsmöte.

Þor­gerður Katrín Gunn­ars­dótt­ir säger i ett uttalande att hon och Benedikt Jóhannesson "har en gemensam syn på hur det isländska samhället ska förbättras". Hon välkomnar också att han fortsätter att vara aktiv inom Renässans. Benedikt Jóhannesson säger att "Renässans fokusfrågor aldrig har varit så viktiga för folket som just nu" och att det därför är nödvändigt att fortsätta samarbeta för att förändra Island.

Här kan du läsa mer om konflikterna inom Renässans.