söndag 12 september 2021

Två av tre islänningar vill korta öppettider för uteställen

Två av tre islänningar anser att uteställen inte bör ha öppet lika länge som före coronapandemin. Bara två av tio tycker att öppettiderna ska återgå till det normala efter pandemin. Det är framför allt kvinnor, personer som har fyllt 60 år och boende utanför huvudstadsregionen som är för att krympa öppettiderna. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir.

Under stora delar av coronapandemin har uteställen som nattklubbar och barer tvingats till begränsade öppettider. Myndigheterna har pekat ut utelivet som en risk för smittspridning. När människor har druckit alkohol tenderar respekten för olika restriktioner att minska eller glömmas bort.

Men även polisen har gett sig in i debatten. Under pandemin har fallen av bland annat misshandel och sexualbrott med koppling till utelivet minskat avsevärt. Därför har flera ledande företrädare för polisen efterlyst tidigare stängningstider som ett sätt att få ner brottsligheten i centrala Reykjavík.

Hittills har den styrande majoriteten i Reykjavík motsatt sig idén. De vill inte begränsa nattlivet genom den typen av beslut. Och om öppettiderna ska förändras bör det ske i dialog med företrädare för uteställena. I dag är det möjligt att få tillstånd till 4.30 på helger och 1 på vardagar.

Tankarna på att krympa öppettiderna har ändå ett starkt stöd. Hela 63,6 procent tycker att nöjesställen i framtiden bör stänga tidigare än vad de gjorde innan coronapandemin. Bara 17,5 procent motsätter sig förslaget. Resterande 18,9 procent är varken positiva eller negativa till idén.

Men frågan delar islänningarna. Män, personer i åldern 18 till 29 år och islänningar som bor i Reykjavík med omnejd är inte särskilt positiva till att krympa öppettiderna. Bland dem som har fyllt 60 år, kvinnor och boende på landsbygden är stödet för idén betydligt större.

Väljare som sympatiserar med Centerpartiet, Islands socialistparti och Gröna vänstern tycker i stor utsträckning att öppettiderna bör begränsas. Bland anhängare till Piratpartiet och Socialdemokraterna är motståndet mot en sådan förändring mest utbrett.