söndag 31 oktober 2021

Minsta skolan på Island kostar 21,7 miljoner för varje elev

21,7 miljoner isländska kronor är prislappen för varje elev på grundskolan i Hofgarður i Hornafjörður. Här är kostnaderna i särklass högst i landet - och Hofgarður är också Islands minsta grundskola med bara två elever under läsåret 2020. I de största skolorna är kostnaden inte ens en tiondel av prislappen i Hofgarður. Det visar statistik från Samband íslenskra sveitarfélaga.

Att driva grundskolor är en av de isländska kommunernas viktigaste och kostsammaste uppgifter. Den genomsnittliga prislappen för varje elev var förra året drygt 2,1 miljoner isländska kronor. Men kostnaderna varierar kraftigt mellan olika skolor. Som mest är den tio gånger så hög som snittet.

Allra dyrast är grundskolan i Hofgarður i kommunen Hornafjörður på sydöstra Island. Upptagningsområdet är det glesbefolkade området Öræfi mellan Skeiðarársandur i väster och Breiðamerkursandur i öster. Mellan den västligaste gården vid Skaftafell och den östligaste vid Kvísker är avståndet knappt fem mil. Regionen har ett sextiotal invånare.

Centralort i Hornafjörður är Höfn. Avståndet mellan Hofgarður och Höfn är tolv mil. Grundskolan i Höfn har 255 elever och kostnaden för varje barn ligger på snittet i hela landet. Men avståndet till Höfn är för stort för att kommunen varje dag ska köra elever till och från Öræfi.

Prislappen för grundskolan i Hofgarður är 21,7 miljoner isländska kronor per elev. Det gör den till Islands i särklass dyraste skola.

Det är de små skolorna som har de högsta kostnaderna per elev. Tvåa är grundskolan i Raufarhöfn i Norðurþing med åtta elever. Där är prislappen 7,6 miljoner. En annan skola i samma kommun - Öxarfjarðarskóli med 28 elever - kostar 6,4 miljoner. Lika mycket kostar Stórutjarnarskóli i Þingeyjarsveit med 35 elever.

De största skolorna i landet har betydligt lägre kostnader per elev. Billigast är Engildalsskóli i Hafnarfjörður. Där är prislappen drygt 1,1 miljoner för varje elev.

Dagens citat

"Det här var en historia som kom till mig väldigt snabbt. Jag fick idén till boken förra sommaren och satte mig direkt med skrivandet och avslutade det i någon mån på sex månader. ... De verkliga händelserna utspelar sig på 1700-talet och då var det bara att försvinna dit med hjälp av historien. Jag tyckte att det var mycket roligt och intressant att skriva om 1700-talet eftersom det naturligtvis är en ny arena för mig som författare men också en intressant och kanske ny arena för isländsk samtidslitteratur."

Författaren Arnaldur Indriðason i Morgunblaðið om att han i år inte utkommer med någon ny deckare utan i stället har skrivit den historiska romanen Sigurverkið.

lördag 30 oktober 2021

Var fjärde islänning finns nu på Twitter

En av fyra islänningar använder Twitter. Det gör Twitter till den snabbaste klättraren i Gallups mätning av användningen av sociala medier på Island. Men Facebook behåller positionen som den i särklass populäraste tjänsten. Näst störst är meddelandetjänsten Messenger. En annan klättrare är Instagram - som allt fler äldre islänningar nu använder.

Hela 91 procent av islänningarna använder Facebook. Därmed behåller just Facebook ställningen som störst när det gäller islänningarnas bruk av sociala medier. Flera år i följd har minst nio av tio funnits på Facebook.

Näst populärast på Island är Facebooks meddelandetjänst Messenger som används av 87 procent. Trea är Youtube med 72 procent.

En av klättrarna är Instagram. Men de yngre har nu börjat överge Instagram samtidigt som de äldre användarna blir allt fler. 2017 var det bara 38 procent av islänningarna i åldern 45 till 54 år som använde Instagram. I den åldersgruppen har nu användningen stigit till 70 procent. Bland befolkningen som helhet är det 65 procent som har Instagram. Lika många finns på Snapchat. Därefter är steget långt till sexan Pinterest som nyttjas av 26 procent.

Årets främsta klättrare är Twitter. Det är nu 24 procent av islänningarna som använder Twitter - en ökning med hela 7 procentenheter på bara ett år. Möjligen kan uppgången i någon mån förklaras av valåret. Politiska frågor diskuteras i stor utsträckning på Twitter. Dessutom har Twitter fått stor uppmärksamhet i samband med debatten om hur sexuella övergrepp har mörkats av bland annat konsertarrangörer, föreningar och idrottsförbund.

Whatsapp används av 22 procent medan 18 procent av islänningarna finns på Linkedin och 17 procent har Tiktok. Det är 8 procent av islänningarna som har dejtningsappen Tinder.

Dagens citat

"Jag läser faktiskt bara en sida i veckan eftersom jag behöver slå upp nästan varje ord. ... Ja, detta är en krävande bok. De flesta meningarna börjar normalt men fortsätter sedan mycket längre än vad som kan anses vara normalt och man funderar ibland över hur många cigaretter som herr Laxness egentligen rökte."

Sophie Laszlo, Frankrikes ambassadör på Island, i Morgunblaðið om hur hon läser Halldór Laxness Sjálf­stætt fólk, Fria män, på originalspråket.

fredag 29 oktober 2021

Tre av fyra vill se Framstegspartiet i Islands nästa regering

Tre av fyra islänningar vill att Framstegspartiet ingår i nästa regering. Nästan lika många anser att Gröna vänstern ska ta plats i den koalition som ska styra Island de kommande fyra åren. En fortsättning med dessa två partier i samarbete med Självständighetspartiet är det i särklass populäraste regeringsalternativet. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Turerna kring den omstridda rösträkningen i den nordvästra valkretsen bidrar till att sammankallandet av alltinget drar ut på tiden. Inte heller kommer den sittande regeringen - som siktar på att regera vidare - presentera någon regeringsförklaring innan turerna har retts ut.

Den nämnd i alltinget som behandlar frågan beslutar tidigast nästa vecka om hur bristerna i rösträkningen ska hanteras. Nämnden besökte i onsdags Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum en andra gång.

Fler misstänkta brister har nu uppdagats. Giltiga valsedlar hittades i en hög med blanka valsedlar. Dessutom finns det enligt Stundin tecken på att rösträkningen började före klockan 22. Och det är enligt vallagen inte tillåtet att börja rösträkningen innan alla vallokaler har stängt.

I valet fick den sittande koalitionen majoritet. Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet började redan dagen efter valet för fem veckor sedan att inleda förhandlingar om ett nytt samarbete.

En fortsatt koalition är också det regeringsalternativ som flest islänningar förespråkar. Hela 35 procent nämner dessa tre partier som den bästa regeringen. De näst populäraste alternativen - som är koalitioner mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Renässans, mellan Framstegspartiet, Socialdemokraterna, Piratpartiet och Gröna vänstern, mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Folkets parti och mellan Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Centerpartiet - får bara 4 procent var.

Bland Framstegspartiets och Självständighetspartiets väljare är det drygt 60 procent som förespråkar en fortsatt koalition med Gröna vänstern. Men just Gröna vänsterns sympatisörer är mer kluvna. Där svarar 49 procent att de föredrar ett nytt samarbete med Framstegspartiet och Självständighetspartiet.

Framstegspartiet var valets stora segrare. Det är också det parti som allra flest vill ska ingå i en ny koalition. Hela 77 procent tycker att Framstegspartiet ska sitta i nästa regering. Nästan lika många - 72 procent - anser att Gröna vänstern ska ingå i regeringen.

Även Självständighetspartiet - det tredje regeringspartiet - har ett starkt stöd. Det är 57 procent som svarar att partiet bör ingå i nästa koalition.

Det oppositionsparti som flest vill se i en regering är Socialdemokraterna med 34 procent. Därefter följer Piratpartiet med 28 procent, Renässans med 26 procent, Folkets parti med 23 procent och Centerpartiet med 8 procent.

De tre nuvarande regeringspartiernas anhängare sluter till 100 procent upp bakom att det egna partiet ska ingå i en koalition. Mest nöjda med att vara i opposition är Centerpartiets väljare. Där tycker 81 procent att det egna partiet borde bilda regering.

Även här sticker Gröna vänstern ut. Nummer två på listan över partier som bör ingå i en regering är Piratpartiet följt av Framstegspartiet, Socialdemokraterna och Självständighetspartiet.

Bland Framstegspartiets väljare är det fler som tycker att Centerpartiet ska ingå i en regering än Gröna vänstern. Och bland Självständighetspartiets anhängare är det också fler som anser att Centerpartiet bör vara ett regeringsparti än Gröna vänstern.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen.

Dagens citat

"Det säger oss inte vilken utbredning lavan får eller vilken yta den täcker utan bara vilken som är den mest sannolika vägen för den. Det är också det viktigaste som vi behöver för att reagera. Om vi vet att utbrottet är här så kan vi lägga in det i programmet och då kan vi se vilken den mest sannolika vägen för hur den ska strömma och utifrån hur snabbt den rör sig kan vi säga: 'Ni har två eller tio timmar eller två eller tre veckor'."

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om de prognoser som görs för att kartlägga lavans troliga spridning vid nya vulkanutbrott.

torsdag 28 oktober 2021

Isländsk klädjätte vinner tvist mot bensinkedja om 66

Restaurangen Grill 66 finns redan inom Olís väggar. Men när bensinkedjan ville registrera Kaffi 66 och Ferskt 66 som varumärken för försäljning av kaffe och färdigmat reagerade klädjätten 66° North. Bolaget krävde att registreringarna skulle hävas eftersom det fanns en risk för förväxling. Och Hugverkastofan håller med och skrotar registreringarna.

Sjóklæðagerðin grundades i Suðureyri 1926. Då tillverkade företaget främst kläder avsedda för fiskare. Eftersom Suðureyri ligger vid 66:e breddgraden började Sjóklæðagerðin använda varumärket 66° gráður norður, som i dag oftast skrivs 66° North. Bolaget är Islands största producent av friluftskläder och tillverkar dessutom än i dag kläder avsedda för sjömän.

För tio år sedan registrerade Olíuverzlunar Íslands - som driver bensinkedjan Olís - varumärket Grill 66. Namnet används i dag för kedjans restauranger och syftar på amerikanska Route 66

För tre år sedan ville Olíuverzlunar Íslands registrera även Kaffi 66 och Ferskt 66 som varumärken. De skulle användas för försäljning av kaffe och fika samt färdigmat. Ferskt 66 hade börjat användas redan 2016.

Men Sjóklæðagerðin vände sig till Hugverkastofan med krav på att bägge registreringarna skulle hävas. Skälet var enligt bolaget att det fanns en risk för förväxling med 66° gráður norður.

Sjóklæðagerðin hänvisade bland annat till en marknadsundersökning som visade att en majoritet av islänningarna associerade sifferkombinationen 66 till just 66° gráður norður. Varumärket var enligt företaget så etablerat att det var vanligt att människor refererade till det enbart genom siffrorna.

Eftersom sifferkombinationen så starkt förknippades med 66° gráður norður ansåg Sjóklæðagerðin att negativa upplevelser av Kaffi 66 och Ferskt 66 skulle inverka negativt på 66° gráður norðurs varumärke.

Olíuverzlunar Íslands höll inte med. Det var enligt bolaget uppenbart att Kaffi 66 och Ferskt 66 på samma sätt som Grill 66 syftade på Route 66. Syftet hade aldrig varit att snylta på varumärket 66° gráður norður. Det amerikanska temat var uppenbart - till exempel hade stora delar av menyn på Route 66 fått namn efter klassiska stopp längs denna väg.

Inte heller ansåg Olíuverzlunar Íslands att det fanns någon förväxlingsrisk. Ferskt 66 uttalades som "ferskt sextíuogsex" medan 66° gráður norður uttalades som "sextíuogsex gráður norður". I det ena fallet stod sifferkombinationen 66 först och i det andra sist.

Hugverkastofan fastslog att varumärkena var så lika att det fanns en risk för förväxling. Därför beslutade myndigheten att häva registreringarna för Kaffi 66 och Ferskt 66.

Här och här kan du läsa besluten i sin helhet och här kan du läsa mer om 66° gráður norður.

Dagens citat

"Det har länge varit dags att införa lättnader för smittskyddsåtgärder vid gränsen. ... Som läget är i dag så har Island ännu en gång de hårdaste restriktionerna för vaccinerade passagerare. Alla EES-länder gör helt undantag för vaccinerade passagerare förutom Island som vidhåller kravet på ett extra test."

Jóhannes Þór Skúlason, vd för turistbranschens intresseorganisation Samtök ferðaþjónustunnar, i DV om att regeringen inte lättar på restriktionerna för inresa - läs mer här.

onsdag 27 oktober 2021

Isländska dagstidningar sjunker till nytt bottenrekord

Aldrig tidigare har så få läst Fréttablaðið och Morgunblaðið. Islands två sista dagstidningar fortsätter att förlora räckvidd - och läsningen sjunker nu till den lägsta nivån någonsin. Bara 18,6 procent läser den prenumererade Morgunblaðið medan 30,7 procent läser den gratisutdelade Fréttablaðið. Det visar en ny mätning från Gallup.

Efter finanskraschen 2008 har utgivningen av dagstidningar på Island varit en ekonomisk katastrof. Sedan Davíð Oddsson 2009 tog över som chefredaktör på Morgunblaðið har tidningen gjort en samlad förlust på 2,2 miljarder isländska kronor. Utan ständiga kapitaltillskott från ägarna hade konkursen varit oundviklig.

Förlusterna för Morgunblaðið fortsatte även 2020. Då slutade resultatet med ett underskott på 75 miljoner isländska kronor. Mediebolaget Torg - där Fréttablaðið ingår - har ännu inte lämnat in någon årsredovisning. Tidningen har dock rapporterat att bolaget gjorde en förlust på närmare 600 miljoner.

I dag är det politiska intressen som håller Islands två sista dagstidningar vid liv. Morgunblaðið har starka kopplingar till fiskeindustrin - och uppenbarligen anser ägarna att förlusterna är en rimlig kostnad för att tidningen ska motsätta sig alla förändringar av fiskekvotsystemet. Investeraren Helgi Magnússon har starka band till Renässans - och på ledarsidan förespråkar Fréttablaðið en politik som matchar partiets.

Inget tyder på att den ekonomiska utvecklingen skulle vara på väg att vända. Tryckeriet Landsprent - som ägs av Árvakur som ger ut Morgunblaðið - har aviserat prishöjningar på tidningspapper på 40 procent nästa år. Skälet är att bristen på papper pressar upp priserna.

Inte heller finns det något som tyder på att upplageraset skulle vara på väg att vända. I Gallups räckviddsmätning från september sjunker både Fréttablaðið och Morgunblaðið till nya bottennoteringar. Aldrig tidigare har en så liten andel av islänningarna läst någon av dagstidningarna.

Morgunblaðið når nu bara 18,6 procent av befolkningen över 18 år. Dessutom blir de kvarvarande läsarna allt äldre. I åldern 18 till 49 år är det endast 8,2 procent som läser tidningen.

Fréttablaðið rasar till 30,7 procent. Bland islänningar mellan 18 och 49 år är räckvidden 21,5 procent. Det är alltså i stor utsträckning de yngre läsarna som nu ratar bägge tidningarna.

Viðskiptablaðið utkommer en gång i veckan och når nu 5,3 procent av den vuxna befolkningen.

Stundin - som ges ut varannan eller var tredje vecka - har inte deltagit i mätningarna på nästan tre år. När tidningen nu mäts på nytt är räckvidden 8,3 procent.

Bolaget Myllusetur - som bland annat ger ut Viðskiptablaðið - gjorde förra året en preliminär förlust på 55,2 miljoner. Stundin gjorde en vinst på 7,2 miljoner.

Här kan du läsa mer om mediemarknaden på Island.

Dagens citat

"Jag tycker att det är mycket som pekar på att utbrottet verkligen är inne på upploppet. Fortfarande registreras dock mindre utströmning av gas ur kratern och lavafältet vilket säger oss att det fortfarande finns liv där även om det är litet. ... För att en utbrottskanal ska kunna hållas öppen behöver en ström av glödande lava vara omkring tre kubikmeter i sekunden och produktionen vid Fagradalsfjall har nu kommit långt under det. Utströmningen av vulkaniska ämnen är nu oerhört liten."

Þor­vald­ur Þórðar­son, professor i vulkanologi vid Háskóli Íslands, i Morgunblaðið om vulkanutbrottet i Geldingadalir - läs mer här.

tisdag 26 oktober 2021

Socialdemokraternas ledare sitter kvar efter valfiasko

Logi Már Einarsson är åter ifrågasatt som ledare för Socialdemokraterna. Resultatet i alltingsvalet var ett fiasko - och partiet räknar med ytterligare fyra år i opposition. Men än så länge tänker Logi Már Einarsson sitta kvar. Socialdemokraterna siktar nu in sig på vårens kommunalval. En flopp även där kan leda till en het debatt på nästa års landsmöte.

På landsmötet i november 2020 omvaldes Logi Már Einarsson till partiledare för Socialdemokraterna. Han fick 96,45 procent av rösterna. I ett pressmeddelande hävdade partistyrelsen att siffrorna återspeglade medlemmarnas förtroende för Logi Már Einarsson.

Logi Már Einarsson tog över Socialdemokraterna när partiet befann sig i en djup kris. I valet 2016 fick partiet bara 5,7 procent och tre ledamöter. Dåvarande ledaren Oddný G. Harðardóttir avgick efter fiaskot. En rad tunga medlemmar ansåg att läget var så hopplöst att partiet borde läggas ned och ombildas.

Logi Már Einarsson - med en bakgrund i kommunpolitiken i Akureyri - valdes till ordförande i brist på andra alternativ. I valet 2017 ökade stödet till 12,1 procent och Socialdemokraterna fick sju mandat. Då sågs det som en framgång även om partiet befann sig långt ifrån drömmen om att kunna utmana Självständighetspartiet om positionen som statsbärande.

Förra mandatperioden var Socialdemokraterna länge största oppositionsparti. I opinionen närmade sig partiet under Logi Már Einarssons ledarskap Självständighetspartiet.

Men valrörelsen blev ett misslyckande. Islänningarna var inte särskilt intresserade av ett regeringsskifte. Logi Már Einarsson lyckades heller inte övertyga väljarna om att han skulle kunna formera ett regeringsalternativ. Inte heller framstod Socialdemokraterna som ledare för oppositionen.

Valresultatet blev 9,9 procent och sex mandat. Socialdemokraterna blev visserligen största oppositionspartiet - men målet att utmana den sittande regeringen förblev en dröm. Utspelen som syftade till att få Gröna vänstern och Framstegspartiet att lämna koalitionen fick inte gehör.

Samtidigt växte kritiken mot Logi Már Einarsson. Socialdemokraternas tidigare räddare framstod nu som ännu en ledare som inte skulle infria ambitionerna att bli statsbärande. En stabil majoritet för den sittande regeringen borgar dessutom för att partiet ska vara utan inflytande i rikspolitiken i ytterligare fyra år.

Logi Már Einarsson säger i Morgunblaðið att han inte har några planer på att avgå. De övriga ledamöterna i alltinget uppger enligt Morgunblaðið att de inte diskuterar ett ledarbyte. I stället är det viktigt att påbörja arbetet inför kommunalvalen i maj nästa år.

Socialdemokraternas problem handlar enligt ledamöterna inte främst om partiledaren. Politiken och partistrukturen behöver också ses över.

I Reykjavík har Socialdemokraterna ingått i de styrande koalitionerna sedan 2010. I kommunen har borgmästaren Dagur B. Eggertsson en stark ställning. Han skulle sannolikt kunna utmana Logi Már Einarsson om ordförandeposten och vinna. Hittills har han dock inte visat något intresse för att ge sig in i rikspolitiken.

För Socialdemokraterna är ett starkt kommunalval en nödvändighet. Om partiet skulle förlora makten i Reykjavík skulle också det enda skyltfönstret för Socialdemokraternas politik försvinna.

I huvudstaden kan dock Socialdemokraterna trösta sig med en annan sak. I Reykjavík är nämligen Självständighetspartiets kris minst lika djup som Socialdemokraternas på riksnivå.

Här kan du läsa mer om valresultatet.

Dagens citat

"Ju längre det går från valet så blir detta tyngre, tycker jag, eftersom det är allt fler bedömningsfrågor som kommer upp. ... Jag tycker att detta är mycket allvarligt eftersom det här har så omfattande inverkan. Ingen av lösningarna som ligger på bordet är bra. Vi har alltid bara dåliga lösningar framför oss på bordet."

Helga Vala Helgadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna och en av de nämndeledamöter som ska besluta om hur överklagandena av alltingsvalet i den nordvästra valkretsen ska hanteras, i Morgunblaðið om sin syn på tänkbara lösningar - läs mer här.

måndag 25 oktober 2021

Ordförande förnekar lagbrott i valet till alltinget

Allt gick korrekt till i alltingsvalet i den nordvästra valkretsen och den omstridda omräkningen av röster var inget lagbrott. Det hävdar nu tre av valnämndens ledamöter i en inlaga till alltinget där de bemöter anmälningarna från tio olika personer. Men en lång rad påståenden i inlagan står i direkt motsägelse till uttalanden som tidigare gjorts av ordföranden Ingi Tryggvason.

I dag har det gått en månad sedan alltingsvalet på Island. Trots att de tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - är överens om att regera vidare har de inte presenterat någon regeringsförklaring. Inte heller finns det något definitivt besked om en fortsatt koalition.

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern, säger till Vísir att alltinget inte kommer att sammankallas förrän turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen är utredda. Innan dess kommer heller inte regeringen att lägga fram någon regeringsförklaring.

Beslutet att räkna om rösterna i nordväst präglar alltjämt efterspelet efter valet. Vid sjutiden på söndagsmorgonen efter valnatten rapporterade valnämnden in ett resultat. Det meddelades också att det var de slutliga siffrorna från den nordvästra valkretsen.

Men rösträknarna noterade att det bara fattades några få röster för att fördelningen av utjämningsmandat skulle påverkas. Därför bestämde de sig på förmiddagen för att räkna om rösterna. Resultatet blev att fem politiker miste sina platser i alltinget när utjämningsmandaten gick till fem andra kandidater.

Omräkningen i sig var något av en sensation. Än mer uppmärksamhet fick själva förfarandet. Valsedlarna hade förvarats helt öppet i en sal på Hótel Borgarnes - trots att vallagen säger att de ska förvaras förseglat. Dessutom hade Ingi Tryggvason, valnämndens ordförande, varit ensam i salen i en halvtimme.

Inledningsvis hävdade Ingi Tryggvason att salen hade varit låst och att ingen obehörig hade varit inne i den. Det har senare visat sig vara felaktigt. Åtminstone tre anställda har tagit bilder på valsedlarna inifrån salen efter att den första rösträkningen avslutats. Övervakningskameror visar vilka som har gått in i salen under tiden - men de visar inte vad de gjort där.

Besöken i salen var enligt Stundin ett tiotal. Personerna uppehöll sig som längst två och en halv minut i salen.

Turerna kring rösträkningen ledde till att valnämnden på riksnivå begärde in bekräftelser från samtliga valkretsar på att allt gått rätt till. Från den nordvästra valkretsen kom ingen sådan bekräftelse.

I en inlaga till alltinget hävdar nu Ingi Tryggvason att valnämnden har följt vallagen. I inlagan bemöter han och ytterligare två ledamöter tio av de anmälningar som gjorts mot förfarandet. De anser nu alltså att vallagen följts. På en rad punkter går Ingi Tryggvason emot information som han tidigare lämnat i intervjuer.

Nu anser han att det inte var ett lagbrott att inte försegla valsedlarna. Skälet är att rösträkningen inte var färdig. Eftersom han nu hävdar att den alltjämt pågick fanns det heller inget lagkrav på att försegla dem. Vidare skriver han att det färdiga resultatet som meddelades på söndagsmorgonen inte skulle ha varit ett slutresultat.

Även detta är ett anmärkningsvärt påstående eftersom valnämnden själv klockan 7.15 på söndagen meddelade riksvalnämnden att rösträkningen var färdig. Beslutet att räkna om rösterna fattades först flera timmar senare.

När han tidigare fått frågor om rösträkningen har Ingi Tryggvason att valsedlarna aldrig förvarats förseglade i den nordvästra valkretsen. Denna rösträkning ska ha genomförts på samma sätt som tidigare när han varit ordförande för valnämnden.

I inlagan skriver Ingi Tryggvason och två kollegor vidare att medierna har publicerat en rad felaktiga uppgifter om rösträkningen som inte förtjänar att kommenteras. De uppger dock inte vilka dessa felaktigheter skulle vara. Dessutom hävdar de att vissa av anmälningarna om rösträkningen är brottsliga eftersom de utgör falsk tillvitelse.

Två av ledamöterna har inte skrivit under inlagan. De inväntar i stället polisens utredning av händelsen.

I förra veckan besökte den nämnd i alltinget som behandlar anmälningarna själva Hótel Borgarnes. Syftet med besöket var att skaffa sig en tydligare bild av förhållandena på platsen.

Om turerna skulle leda fram till ett nyval i den nordvästra valkretsen kan 16 av alltingets 63 ledamöter påverkas. Den nordvästra valkretsen har sju ordinarie mandat. Dessutom har resultatet inverkan på nio utjämningsmandat.

Nämnden i alltinget kommer inte att ta något beslut förrän efter fredag. Då går fristen att överklaga valresultatet ut.

Polisen ska enligt RÚV ha gett ledamöterna i valnämnden den nordvästra valkretsen att betala böter för brott mot vallagen. Böterna är på 150 000 isländska kronor per person för ledamöterna och 250 000 kronor för Ingi Tryggvason. Om de inte betalar böterna kan fallet gå vidare till åtal.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i alltingsvalet.

Dagens citat

"Jag tror att man kan säga att de allra flesta kommuninvånarna skulle vara nöjda om det här vore över men vi räknar inte riktigt med det. ... Naturligtvis har det varit livligt här hos oss och turismen har gynnats av det så det är inte bara dåliga sidor. Det är många som har besökt oss och har velat ta emot människor på ett bra sätt men det finns biverkningar som inte är lika njutbara."

Fannar Jónasson, kommunchef i Grindavík, i Morgunblaðið om att vulkanutbrottet i Geldingadalir nu inte har haft någon synlig aktivitet på över fem veckor - läs mer här.

söndag 24 oktober 2021

15 centimeters landhöjning i Askja på knappt tre månader

Marken vid Askja har rest sig hela 15 centimeter sedan början på augusti. Inget tyder på att landhöjningen skulle vara på väg att upphöra. Samtidigt fortsätter jordskalven i området. Utvecklingen kan vara ett tecken på att vulkanen går mot det första utbrottet på 60 år. Än så länge tyder dock inget på att ett utbrott skulle vara nära förestående.

Det senaste utbrottet i Askja skedde 1961. Därefter visade vulkanen få tecken på aktivitet i årtionden. Men under 2010-talet kom de första signalerna om att vulkanen kunde vara på väg att vakna. Den geotermiska aktiviteten tilltog och tros bland annat ha orsakat onormal avsmältning och jordskred.

I början på augusti i år började en snabb landhöjning vid Askja. Sedan dess har marken enligt Morgunblaðið rest sig hela 15 centimeter. Landhöjningen beskrivs som stabil men den kan ha avtagit något de senaste veckorna. Vinterns ankomst gör dock mätningarna mer osäkra på grund av snötäcket i området.

Tidigare i höst ändrades färgkoden för flygtrafik över Askja från grönt till gult. Den gula färgen indikerar att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet.

Samtidigt fortsätter jordskalven vid Askja. Majoriteten av dem är svaga och sker på ett djup av fyra till fem kilometer. Det rör sig sällan om mer än något tiotal jordskalv om dagen.

Tendensen är ändå att jordskalven sakta närmar sig ytan. Det är troligt att skalven är ett tecken på att magma närmar sig ytan. I dagsläget finns dock inget som tyder på att ett utbrott skulle komma inom kort. Än så länge är avståndet till jordskorpan så stort att ett nytt utbrott i Askja med all sannolikhet kommer att dröja.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Askja.

Dagens citat

"Katrín [Jakobsdóttir] blir fortsatt statsminister men frågan är om Svandís [Svavarsdóttir] fortsätter på sin plats i hälsovårdsdepartementet eller flyttar på sig. Jag hoppas att Svandís fortsätter att styra hälsovårdsfrågorna eftersom systemet behöver försvaras. ... Jag är ganska rädd för att Framstegspartiet tar sig in i miljödepartementet och att det blir någon pånyttfödelse av Sif Friðleifsdóttir. Jag tänker att Ingibjörg Isaksen, som vann en storseger i den nordöstra valkretsen, får det ämbetet."

Edward Huijbens, tidigare vice ordförande för Gröna vänstern, i Fréttablaðið om tänkbara eftergifter som partiet behöver göra i regeringsförhandlingarna med Självständighetspartiet och Framstegspartiet.

lördag 23 oktober 2021

Sänkt beredskap för vulkanutbrottet i Geldingadalir

I över en månad har ingen lava strömmat ur kratern i Geldingadalir. Nu sänks beredskapsnivån för utbrottet. Även färgkoden för flygtrafik över vulkanutbrottet ändras - från orange till gul. Samtidigt har jordskalven i närheten av Keilir minskat avsevärt i antal. Veðurstofa Íslands anser dock att det är för tidigt att säga att utbrottet i Geldingadalir är över.

På kvällen den 18 september slutade lava att strömma upp ur kratern i Geldingadalir. Då hade utbrottet kännetecknats av aktivitet i intervaller i tre månader. Det hade då pågått - även om aktiviteten periodvis legat nere - i 183 dagar.

Nu sänker civilförsvaret beredskapsnivån för utbrottet. Bedömningen är nu att läget är osäkert. Tidigare ansågs utbrottet medföra en risk.

Även färgkoden för flygtrafik ovanför Geldingadalir ändras. Den går från orange till gul - vilket betyder att det finns tecken som skulle kunna förebåda vulkanisk aktivitet men att det inte pågår något utbrott.

Veðurstofa Íslands skriver i ett pressmeddelande att myndigheten inte längre anser att utbrottet i Krýsuvíks vulkaniska system inte längre pågår. Utbrottet kommer dock inte att förklaras vara över förrän det har gått längre tid. Ett skäl är att utbrottet skulle kunna få en fortsättning på en annan plats i området.

Den 27 september inleddes en omfattande jordskalvssvärm vid Keilir. Skalven hade epicentrum i anslutning till den underjordiska magmakanal som bildades i samband med utbrottet i Geldingadalir. Som mest registrerades 1 500 jordskalv om dagen.

Jordskalven sågs som ett tecken på att ett nytt utbrott skulle kunna komma i samma område. Men de senaste dagarna har skalven blivit både färre och svagare. Under fredagen registrerades ett fyrtiotal jordskalv vid Keilir.

Om vulkanutbrottet i Geldingadalir faktiskt är över gör det enligt Vísindavefurinn utbrottet till det sjätte längsta på Island sedan 1700-talets slut. Här räknas dock en serie av eruptioner i Krafla mellan 1975 och 1984 samt två eruptioner i Hekla mellan 1980 och 1981 som sammanhängande händelser.

Däremot var utbrottet i Geldingadalir både kraftlöst och litet. Det skapade 0,15 kubikkilometer lava - där bara fyra utbrott har varit mindre. Och den genomsnittliga lavaproduktionen var 9,5 kubikmeter i sekunden - vilket var den fjärde lägsta siffran under denna period.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.

fredag 22 oktober 2021

Växande stöd för Islands regering efter valet

Stödet för den sittande regeringen ökar till den högsta nivån på nästan fyra år. En majoritet av islänningarna står bakom koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet. Det visar en ny mätning utförd av MMR. Samtidigt fortsätter raset för Centerpartiet - som nu inte längre klarar femprocentsspärren till alltinget.

Snart fyra veckor efter valet till alltinget står Island alltjämt utan ny regering. Ändå är regeringsfrågan allt annat än het. Redan före valet stod det klart att Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet hade för avsikt att fortsätta regera tillsammans. Samtal om att på nytt forma en koalition började direkt efter valet.

En regeringsförklaring tros vara ytterligare minst en vecka bort. Men allt tyder på att Katrín Jakobsdóttir kommer att fortsätta leda koalitionen. De övriga partierna i alltinget har ställt in sig på ytterligare fyra år i opposition.

Väljarna verkar också vara nöjda med valresultatet. Hela 57,5 procent svarar att de stödjer trepartiregeringen - vilket är den högsta siffran sedan i januari 2018. Stödet för koalitionen har ökat med 5,9 procentenheter under de fyra senaste veckorna.

Centerpartiet var valets stora förlorare. Direkt efter valet hoppade en av partiets tre ledamöter av för att ansluta sig till Självständighetspartiet. Raset för Centerpartiet fortsätter i MMR:s första väljarbarometer efter valet. Stödet sjunker nu till rekordlåga 3,2 procent - vilket är 2,2 procentenheter under valresultatet. Partiet klarar alltså inte längre femprocentsspärren till alltinget.

Inom Islands socialistparti var besvikelsen stor över att inte ha klarat spärren på valnatten. Inför valet hade partiet i flera månader legat över spärren. I MMR:s mätning får partiet 5,5 procent - en uppgång med 1,4 procentenheter jämfört med valresultatet.

Självständighetspartiet har varit störst i opinionen i fyra år. Partiet behåller den positionen även nu. Avståndet till Framstegspartiet är dock inte större än att det ligger inom den statistiska felmarginalen.

Självständighetspartiet får 21,1 procent - vilket är 3,3 procentenheter sämre än i valet. Jämfört med valresultatet ökar Framstegspartiet med 0,6 procentenheter till 17,9 procent.

Det tredje regeringspartiet - Gröna vänstern - är också tredje största parti. Stödet är nu 12,1 procent - en nedgång med 0,5 procentenheter.

Piratpartiet är största oppositionspartiet med 11,7 procent - en uppgång med 3,1 procentenheter. Därefter följer Socialdemokraterna med 10,1 procent - en ökning med 0,2 procentenheter - följt av Renässans med 10 procent - en uppgång med 1,7 procentenheter - och Folkets parti med 7,8 procent, en tillbakagång med 1 procentenhet.

Liberala demokratipartiet fick 0,4 procent av rösterna i alltingsvalet. I den här mätningen krymper väljarstödet till 0,3 procent.

Här kan du läsa mer om valresultatet.

Dagens citat

"Tidsplaneringen var inte okej hos oss så möjligen skulle vi ha ingripit tidigare när det var uppenbart att färden in i grottan tog längre tid än det var tänkt. ... Sett i bakspegeln och med allt det som jag vet i dag så kan jag säga ja, jag skulle ha ringt räddningstjänsten tidigare."

Haukur Herbertsson, verksamhetschef vid Mountaineers of Iceland, i RÚV om hur räddningstjänsten förra året behövde undsätta 39 turister på Langjökull sedan företaget gett sig upp på glaciären trots varningar om en annalkande storm - läs mer här.

torsdag 21 oktober 2021

245 år gammal haj visar inga tecken på åldrande

En 245 år gammal håkäring visar inga som helst tecken på att ha åldrats. I kroppen finns ingen åderförkalkning eller andra kända signaler på åldrande. Skälet tros vara att håkäringen håller till på stora djup där havstemperaturen är omkring fyra grader. Det visar en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Neuropathol.

Under 2007 drog ett isländskt forskningsfartyg upp en islandsmussla som åldersbestämdes till 507 år. Det tros vara världens äldsta djur. Islandsmusslan består till stor del av antioxidanter och tillbringar sitt liv halvsovande i fyragradigt vatten. Det tros också vara förklaringen till att den kan bli så långlivad.

Världens mest långlivade ryggradsdjur skulle kunna vara håkäringen. Hösten 2017 fångades en håkäring på stort djup i Atlanten väster om de isländska Västfjordarna. Nu har forskare från bland annat Hafrannsóknastofnun undersökt hajens hjärna.

Forskarna konstaterar att just den här håkäringen nådde en ålder av omkring 245 år. Arten tros dock kunna bli 400 till 500 år.

Trots att håkäringen föddes i slutet på 1700-talet visade den inga tecken på åldrande. I kroppen fanns inga spår av åderförkalkning eller proteinutfällning - som är vanliga tecken på mänskligt åldrande.

Förklaringen till att just håkäringen kan bli så gammal tros vara en lägre ämnesomsättning och ett lägre blodtryck än andra hajarter.

Dessutom lever den på stora djup och håller sig i områden där havstemperaturen är omkring fyra grader. Även de låga temperaturerna tros vara en bidragande faktor till att håkäringen inte visar upp några klassiska tecken på åldrande.

Håkäringen rör sig långsamt och simmar sällan snabbt. Också det tros ha betydelse för åldrandeprocessen.

Just håkäring är den art som äts på Island i synnerhet i samband med midvinterfesten þorrablót.

Här kan du läsa mer om islandsmusslan.

Dagens citat

"Men så finns det alltid vissa individer. ... De har kommit för att gå hela vägen, gå upp till kratern, gå omkring på lavan och låta sig fotograferas. ... Vi ser det också i turismvetenskapen att ökningen av vulkanturister till viss del skapas av den ökade användningen av mobiltelefoner. Det är större press på att ta bilder på sig i förhållanden som ser bra ut i sociala medier."

Jónas Guðmundsson, ansvarig för arbetet med att förebygga olyckor vid räddningstjänsten Landsbjörg, i RÚV om de turister som utsätter sig själva för risker vid vulkanutbrottet i Geldingadalir.

onsdag 20 oktober 2021

Island går mot total avveckling av coronarestriktioner

Taket för deltagare på sammankomster höjs till 2 000 personer, kravet på munskydd i vissa inomhusmiljöer avskaffas och restauranger som serverar alkohol får ha öppet en timme längre. Det är några av de lättnader av coronarestriktionerna som infördes vid midnatt. Målet är att avveckla alla restriktioner om fyra veckor.

På Island är det nu 562 coronasmittade som hålls i isolering. Dessutom är 1 564 personer i karantän och 376 i inresekarantän. Sju coronapatienter vårdas på sjukhus men ingen av dem ligger på intensivvårdsavdelning.

Under gårdagen rapporterades 80 nya fall av smitta - vilket var det högsta antalet på nästan två månader. De senaste veckorna har snittet legat på omkring hälften av detta.

Sedan det första fallet av coronasmitta upptäcktes den 28 februari förra året har totalt 12 703 personer testat positivt för viruset. Pandemin har på Island hittills krävt 33 människoliv.

Hittills är 75 procent av befolkningen fullvaccinerad mot coronaviruset. Bland islänningar i åldern tolv år och uppåt är hela 89 procent fullvaccinerade.

Vid midnatt infördes en rad lättnader av coronarestriktionerna. Åtgärderna presenterades i går av hälsovårdsminister Svandís Svavarsdóttir vid en presskonferens. En enig regering stod bakom beslutet. Flera av Självständighetspartiets statsråd ville dock se en snabbare avveckling.

Målet är nu att avveckla alla restriktioner i två steg. Det första togs alltså vid midnatt. Nästa steg tas den 18 november om inte läget har försämrats. Då ska alltså de sista kvarvarande restriktionerna slopas.

Lättnaderna gäller inte ankommande resenärer. Personer som reser in i landet kommer alltjämt att behöva visa upp ett negativt coronatest utöver intyg på vaccinering. I annat fall kvarstår kravet på karantän.

Taket för deltagare vid sammankomster höjs nu till 2 000 personer. Tidigare var gränsen 500 besökare. Arrangörer kan få tillstånd att släppa in fler i publiken om gästerna har snabbtestat sig mot coronaviruset.

Restauranger och andra ställen som har alkoholtillstånd får ha öppet en timme längre. De kan nu servera gäster fram till klockan ett. En timme senare måste de sista gästerna ha lämnat lokalen. Restauranger behöver heller inte länge registrera gästerna.

Dessutom slopas kravet på munskydd i vissa inomhusmiljöer.

Svandís Svavarsdóttir uppger i ett pressmeddelande att förutsättningarna nu är bättre än när restriktionerna slopades helt i somras. Då ökade smittspridningen så kraftigt att flera restriktioner återinfördes fyra veckor senare.

Nu är det betydligt fler som är vaccinerade mot coronaviruset. Det är i stor utsträckning barn som smittas - och de blir sällan allvarligt sjuka. Även om trycket på sjukvården varit avsevärt ända sedan pandemins början bedöms nu belastningen inte vara större än att restriktionerna kan lättas.

Här kan du läsa mer om coronapandemin på Island.

Dagens citat

"Det står klart att Birgir Þórarinsson kandiderade under falsk flagg i det senaste alltingsvalet. Han lurade väljarna genom att låta sig välja ett parti som han lämnade direkt efter att ha blivit valt. Det anser vi vara ett allvarligt angrepp på väljarnas förtroende för kandidaturer och val i en demokrati. Vi kan inte acceptera att det får fortgå."

I en namninsamling kräver "en tvärpolitisk grupp" att Birgir Þórarinsson avsäger sig sin plats i alltinget efter att bara två veckor efter valet ha lämnat Centerpartiet för Självständighetspartiet - läs mer här.

tisdag 19 oktober 2021

En av fyra vill ha omval på nordvästra Island

En av fyra vill ha omval i den nordvästra valkretsen. Och bara en av åtta anser att alltingsvalet i hela landet ska göras om. Men en klar majoritet tycker att det inte ska bli något omval. Det är något fler som vill att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla jämfört med den första. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Tolv personer har anmält genomförandet av rösträkningen i den nordvästra valkretsen i samband med alltingsvalet den 25 september. Rösterna räknades två gånger - och betydde att fem kandidater som trodde sig ha valts in i alltinget gick miste om platserna när omräkningen ledde till en omfördelning av utjämningsmandaten.

Valnämnden i den nordvästra valkretsen har - till skillnad från övriga valkretsar - inte lämnat in en rapport som bekräftar att rösträkningen genomfördes korrekt. Det blir nu upp till en särskild nämnd i alltinget att avgöra frågan.

Ett slutgiltigt resultat presenterades vid sjutiden på morgonen den 26 september. Några timmar senare samlades valnämnden på nytt för att räkna om rösterna eftersom det fanns farhågor om smärre brister.

Under tiden låg valsedlarna framme i en låst sal på Hótel Borgarnes - något som är ett uppenbart brott mot vallagen som kräver att valsedlarna ska förvaras förseglat. I en halvtimme var ordföranden ensam i salen. När det fattades beslut om omräkning meddelades inte partiernas ombudspersoner på rätt sätt.

De fem kandidater som miste sina platser i alltinget efter omräkningen har alla överklagat resultatet. De anser att resultatet från den första räkningen bör gälla. Andra som har anmält förfarandet anser att valet bör göras om - antingen i enbart den nordvästra valkretsen eller i hela landet.

Men stödet för omval är inte särskilt utbrett. Det är 24 procent som svarar att det bör hållas omval i den nordvästra valkretsen. Och 12 procent uppger att hela valet bör göras om.

Hela 37 procent tycker att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla. Något färre - 28 procent - anser att det är utgången i den första rösträkningen som är giltig.

Yngre väljare är i större utsträckning positiva till någon typ av omval. Äldre väljare svarar oftare att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla.

Självständighetspartiet blev största parti - och bland partiets väljare är det bara 1 procent som vill göra om valet i hela landet. Islands socialistparti hamnade under femprocentsspärren trots att det legat över den flera månader i följd inför valet. Hela 37 procent av sympatisörerna vill ha ett rikstäckande omval.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen.

Dagens citat

"Jag tycker att det är helt omöjligt att sluta baka här i Gamla bakaríið så jag väntar bara på att det kommer hit någon ung människa och köper bageriet och fortsätter detta. Vi hoppas att Ísafjörðurborna får tillbaka sitt gamla bageri."

Árni Aðalbjarnarson, som äger och driver Gamla bakaríið i Ísafjörður, i Vísir om att han inte upphört med verksamheten trots att han inte hittat någon köpare till Islands näst äldsta bageri - läs mer här.

måndag 18 oktober 2021

Ersättare följer inte avhopparen till Självständighetspartiet

Erna Bjarnadóttir lämnar inte Centerpartiet för Självständighetspartiet. Beskedet kommer efter flera dagars tystnad från hennes sidan sedan Birg­ir Þór­ar­ins­son meddelat att han byter parti. Hennes beslut innebär att hon fortsätter som ersättare för Centerpartiet i alltinget. Birg­ir Þór­ar­ins­son tror att hon har ändrat sig efter uppståndelsen kring hans eget avhopp.

Bara tretton dagar efter valet och innan alltinget hade samlats meddelade Birg­ir Þór­ar­ins­son att han bytte parti. Centerpartiets toppkandidat i den södra valkretsen övergav Centerpartiet för Självständighetspartiet. Därmed krympte Centerpartiets representation i alltinget från tre till två ledamöter.

Avhoppet skapade stor uppståndelse - inte minst eftersom ett av huvudskälen enligt Birg­ir Þór­ar­ins­son var skandalen på Klaustur i Reykjavík för tre år sedan. Under en barkväll ägnade sig flera ledande centerpartister åt att håna kvinnor och olika minoriteter. Samtliga stannade kvar i alltinget och ansåg sig vara utsatta för en komplott.

Birg­ir Þór­ar­ins­son var då kritisk mot partikamraterna. Efter avhoppet hävdade han att kritiken ledde till en spricka mellan honom själv och de övriga ledamöterna. I RÚV berättade Birg­ir Þór­ar­ins­son att han utmålades som ett problem inom partiet. Vid tre olika interna möten ska hans agerande i samband med skandalen ha stått på dagordningen.

Men Birg­ir Þór­ar­ins­son var inte ensam. När han avslöjade att han bytt parti meddelade han samtidigt att Erna Bjarnadóttir skulle följa med över till Självständighetspartiet. I valet var hon nummer två på Centerpartiets lista i den södra valkretsen. Som Birg­ir Þór­ar­ins­sons ersättare i alltinget skulle Självständighetspartiet få total kontroll över det mandat som han valdes in på.

Självständighetspartiet välkomnade både Birg­ir Þór­ar­ins­son och Erna Bjarnadóttir till partiet. Själv besvarade hon inga frågor från medierna. Först efter tre dagar trädde Erna Bjarnadóttir fram i en intervju i Vísir. Då meddelade hon att hon tänkte stanna kvar i Centerpartiet:
"Jag har inte registrerat mig i Självständighetspartiet och är inte på väg dit."
Erna Bjarnadóttir sade till Vísir att Birg­ir Þór­ar­ins­son måste ha missförstått henne. Han ska ha tolkat hennes inställning på fel sätt.

Birg­ir Þór­ar­ins­son tror i stället att reaktionerna på hans partibyte varit så upprörda att hon därför ändrat sig. Han säger till Vísir att hon kan ha påverkats av debatten de senaste dagarna:
"Hon berättade för mig att hon tänkte gå över men hon har uppenbart ändrat åsikt."
Avhoppet innebär inte bara att Centerpartiet mister ett mandat i alltinget. Bytet betyder dessutom att partiet går miste om omkring 5 miljoner isländska kronor i partistöd.

Här kan du läsa mer om Birg­ir Þór­ar­ins­sons avhopp.

Dagens citat"Besättningen satte igång med att dra kropparna bort från stranden i Melavík och det gick bättre än förväntat. Kropparna har dragits med kustbevakningsfartygets småbåtar och de har därefter lyfts ombord kustbevakningsfartyget och det är nu många som har samlats där. Sedan räknar de med att segla bortom tidvattenströmmarna och därefter släppa dem i havet på stora djup norr om Langanes."

Ásgeir Erlendsson vid kustbevakningen i Fréttablaðið om det femtiotal grindvalar som strandade vid Melavík i Trékyllisvík i Árneshreppur och som drogs ut till havs av kustbevakningens fartyg Þór.

söndag 17 oktober 2021

Piratpartiet är modernast och intressantast på Island

Piratpartiet är modernast, intressantast och sticker ut mest. Det är också det parti som är bäst på att förstå unga människors behov. Centerpartiet är däremot det isländska parti som uppfattas som mest gammalmodigt. Dessutom talar partiets politik till färst väljare. Det visar en undersökning utförd av varumärkesbyrån Brandr.

I samband med alltingsvalet har Brandr kartlagt väljarnas attityder till partierna som varumärken. Resultaten går i många fall i linje med opinionsmätningarna. Piratpartiet har till exempel flest sympatisörer bland yngre väljare - och enligt Brandrs kartläggning är det också Piratpartiet som har störst förståelse för unga människors behov.

Piratpartiet rankas dessutom som Islands modernaste och intressantaste parti. Det är även det parti som anses sticka ut mest i det politiska landskapet. Men när det gäller att utforma en politik som talar till den enskilda väljaren hamnar Piratpartiet på femte plats.

Det parti som tilltalar flest är Gröna vänstern - trots att stödet minskade kraftigt i valet. Skälet är att Gröna vänstern är ett parti som förhållandevis få ogillar. Självständighetspartiet lockar dubbelt så många väljare men rankas lägre eftersom många ogillar partiet. Det är också Självständighetspartiets program som är mest känt bland väljarna.

Självständighetspartiet får bottenbetyg i miljöfrågor och anses vara det näst ohederligaste partiet efter Centerpartiet. Det är förklaringen till att många av Gröna vänsterns anhängare inte uppskattar regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Däremot har Självständighetspartiets sympatisörer mer positiva känslor för Gröna vänstern.

Valets stora vinnare var Framstegspartiet. Ändå är det åtskilliga väljare som är osäkra om partiets politik. Många röstade ändå på Framstegspartiet - trots att de hade bättre kunskaper om Självständighetspartiets politik.

Centerpartiet var valets stora förlorare. Jämfört med valet 2017 halverades stödet. Centerpartiets politik var enligt Brandr också den som tilltalade färst väljare. Centerpartiet sågs som gammaldags och ointressant. Partiet hade heller ingen förståelse för unga människors hjärtefrågor.

Även partiledningen är starkt ifrågasatt. Centerpartiet hamnar i botten när det gäller pålitlighet, hederlighet och ledarskap. Dessutom anses partiet sakna intresse för miljö och jämställdhet.

Centerpartiet är även det mest misstrodda partiet. Störst förtroende åtnjuter Gröna vänstern följt av Framstegspartiet och Piratpartiet.

Här kan du läsa mer om alltingsvalet.

Dagens citat

"Regeringen behövde i någon bemärkelse få människors frihet i lån. Det var dock aldrig något annat som kom på fråga än att återlämna den till de rättmätiga innehavaren, folket själva."

Näringsminister Þór­dís Kol­brún Reykfjörð Gylfadóttir säger i Morgunblaðið att hon anser att alla restriktioner som införts för att bekämpa spridningen av coronaviruset i landet nu bör avvecklas.

lördag 16 oktober 2021

Medlemmar i Bandidos avvisade från Island vid gränsen

Flera finska och svenska medlemmar av mc-gänget Bandidos har avvisats från Island den senaste veckan. När de landade på flygplatsen i Keflavík fick samtliga beskedet att de ansågs utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Isländsk polis gör nu bedömningen att Bandidos MC Iceland har fått fullvärdig medlemsstatus i organisationen.

De senaste årtiondena har flera internationella mc-gäng visat intresse för att etablera sig på Island. Hittills har Hells Angels och Outlaws etablerat avdelningar som också har tagits upp som medlemmar i de internationella organisationerna.

Flera av medlemmarna i de olika organisationerna har kopplats till brottslighet. Polisen tror också att de är inblandade i bland annat smuggling och försäljning av narkotika.

Polisen har på olika sätt försökt störa organisationerna. Vid flera tillfällen har också medlemmar från andra länder avvisats vid gränsen. Skälet har varit att de ansetts utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. Avvisningarna har bland annat skett i samband med fester där isländska avdelningar av organisationerna klättrat i hierarkin.

I veckan har flera finska och svenska medlemmar av Bandidos avvisats direkt efter att de landat i Keflavík. Även där har polisen hänvisat till nationens säkerhet.

Bandidos har enligt polisens bedömning ett tjugotal medlemmar på Island i dag. Bandidos MC Iceland ska också nyligen ha fått fullvärdig medlemsstatus i den internationella organisationen.

Det första officiella steget mot en isländsk avdelning togs våren 2016 när en mc-klubb i Garðabær ombildades till Bad Breed MC. Bad Breed är en klubb med starka kopplingar till Bandidos. Tre år senare fick samma klubb prospect-status i Bandidos organisation.

Bandidos på Island ska ha sitt starkaste fäste på Suðurnes. Dessutom finns ett mindre antal anhängare runt klubben. Det är Bandidos svenska avdelning som formellt har beslutat att ge Bandidos MC Iceland status som medlemmar.

Här kan du läsa mer om Bandidos på Island.

Dagens citat

"Och naturligtvis hade det varit mycket lämpligare för Centerpartiets väljare att få veta om detta tilltänkta arbetsgivarbyte före valet och det här med att peka på en händelse som ägde rum för så länge sedan - alltså Klausturfallet - kanske gör frågan om varför det inte var möjligt för honom att förklara hans svårigheter för Centerpartiets väljare tidigare än angelägnare."

Eirkíkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om Birgir Þórarinssons avhopp från Centerpartiet till Självständighetspartiet - läs mer här.

fredag 15 oktober 2021

Isländsk kvinna född 1701 har 98 974 släktingar

I Arnarnes vid Eyjafjörður föddes Helga Rafnsdóttir 1701. Hon skulle bara bli 30 år gammal. Men under det tioåriga äktenskapet med prästen Jón Halldórsson fick hon åtta barn. Nu finns 98 974 släktingar till Helga Rafnsdóttir registrerade i Íslendingabók. Ingen annan islänning född efter 1700 har så många släktingar.

Den 18 januari 2003 lanserades webbplatsen Íslendingabók. Där kan alla islänningar spåra sina rötter - inte sällan enda tillbaka till de allra första bosättarna under vikingatiden. Databasen utvecklades med dna-testning från Íslensk erfðagreining, folkräkningar, kyrkböcker och folkbokföring som grund. Dessutom har användarna själva kompletterat uppgifterna.

I praktiken fungerar Íslendingabók som en släkttavla för befolkningen. Genom enkla sökningar kan både egna och andras släktband kartläggas.

Och ingen annan har alltså så många släktingar som Helga Rafnsdóttir. Íslendingabók skriver på Facebook att hon har inte mindre än 98 974 kända släktingar.

Helga Rafnsdóttir föddes någon gång under 1701 i Arnarnes vid Eyjafjörður. Pappa var den då 32-årige bonden Rafn Þorkelsson. Mamma var den då 28-åriga Ólöf Jónsdóttir.

Det verkar som att Helga Rafnsdóttir växte upp under ganska svåra förhållanden. Familjen flyttade flera gånger - ett tecken som brukar vara synonymt med låga inkomster. Familjen bodde 1703 i Skriðuland. I 1712 års folkbokföring framgår att de har flyttat till Arnarnes där de stannar till 1721 - samma år som Helga Rafnsdóttir gifter sig med prästen Jón Halldórsson.

Generationerna fortsätter att följas åt. Under 1727 blir Rafn Þorkelsson delägare av gården Tjörn. Dottern Helga Rafnsdóttir arbetar som husmor både där och på gården Vellir. Bägge familjerna bor på Tjörn - men i olika hus.

Helga Rafnsdóttir blir bara 30 år. Hon avlider den 3 november 1731 på Tjörn. Då är såväl maken som pappan och mamman alltjämt i livet. Jón Halldórsson gifter 1737 om sig med Guðfinna Jónsdóttir. I det nya äktenskapet blir han far till ytterligare tolv barn. Ólöf Jónsdóttir går bort 1748. Rafn Þorkelsson avlider 1753.

Efter att Helga Rafnsdóttirs död dröjer det inte länge innan mamman och pappan ger upp jordbruket på Tjörn. Han var då 62 år och hon 58 år. Sannolikt var bondelivet då för ansträngande. De sista åren flyttar de till Þorlákur Þórarinsson på Ós.

Trots att Helga Rafnsdóttir bara blev 30 år är det ingen annan född 1700 eller senare som har lika många släktingar i Íslendingabók. Ett närmare sexsiffrigt antal islänningar är på något sätt släkt med henne.

Här kan du läsa mer om Íslendingabók.

Dagens citat

"Trolöshet av det här slaget är tyvärr politikens följeslagare men är tack och lov sällsynt. De som tillåter sig att låta sin röst vara till salu när den är eftersökt och hoppar av vagnen som drogs av hederliga och godtrogna människor som bedrev en valrörelse i god tro. Den som slår sig för bröstet i ett senfärdigt moraliserande för att dölja sin egen trolöshet är inte många öre värd. Förmodligen trettio silverpengar."

Þorsteinn Sæmundsson, tidigare alltingsledamot för Centerpartiet, skriver i Vísir om Birgir Þórarinssons avhopp till Självständighetspartiet - läs mer här.

torsdag 14 oktober 2021

Sex av tio islänningar har förtroende för valresultatet

Sex av tio islänningar har stort förtroende för resultatet i alltingsvalet. Men en av fyra har lågt förtroende för resultatet. Skepsisen är enligt en mätning utförd av Maskína mest utbredd bland sympatisörer till Piratpartiet och Islands socialistparti. Hittills är det åtta personer som har anmält förfarandet i den nordvästra valkretsen.

På morgonen den 26 september rapporterade valnämnden i den nordvästra valkretsen in ett färdigt resultat. Därefter lämnades valsedlarna oövervakade i en låst sal på Hótel Borgarnes där rösträkningen ägde rum. Ledamöterna i valnämnden åkte hem för att sova några timmar för att träffas på nytt klockan 13.

Nämndens ordförande kom tillbaka redan klockan 11.46. I 29 minuter var han ensam i salen. Under sammanträdet bestämde sig nämnden för att räkna om resultatet. Beslutet togs utan att partiernas ombudspersoner informerades på korrekt sätt.

Omräkningen förändrade inte utgången av valet på riksnivå. Men den hade stora inverkningar på fördelningen av utjämningsmandat. Fem kandidater som trodde sig vara invalda efter att slutresultatet rapporterats miste nu sina platser. De mandaten gick i stället till fem andra kandidater.

Nu har samtliga fem som miste sina platser överklagat förfarandet. Det har även Piratpartiets toppkandidat - som inte själv påverkades av omräkningen men som inte fick korrekt information om den - gjort utöver två privatpersoner.

Valnämndens hantering av valsedlarna är ett uppenbart brott mot vallagen. Den säger att valsedlar ska förvaras förseglade så att de inte ska kunna manipuleras. På Hótel Borgarnes lämnades de helt öppet. Även om salen var låst var det många i personalen som hade nyckel.

När valnämnden på riksnivå vände sig till de sex valkretsarna för att få bekräftelse på att alltingsvalet genomförts på ett tillfredsställande sätt var det bara valnämnden i nordväst som inte svarade. Det är första gången i Islands historia som en av valkretsarna inte anser sig kunna garantera att allt gjorts enligt reglerna.

Det blir nu upp till alltinget att avgöra om valresultatet i den nordvästra valkretsen ska betraktas som giltigt. Huvudfrågan blir om det är första eller andra räkningen av rösterna som ska avgöra vilka som tar plats i alltinget.

Den sista åtgärden är att hålla ett nytt val i valkretsen eller i hela landet. Det är dock lösningar som inte förefaller trolig eftersom mandatfördelningen mellan partierna inte påverkades av omräkningen.

En undersökning utförd av Maskína visar att det finns en utbredd misstro mot valresultatet. Visserligen är det 61,3 procent som säger sig ha stort förtroende för resultatet. Men det är också 23,3 procent som uppger att förtroendet för resultatet är litet. Resterande 15,4 procent har varken stort eller litet förtroende för resultatet.

Hela 94,6 procent av Självständighetspartiets väljare har stort förtroende för utgången. Samma åsikt har 77,3 procent av Framstegspartiets sympatisörer. Bland anhängare till Gröna vänstern - det tredje partiet i den koalition som styr Island - är förtroendet 59 procent.

Lägst är förtroendet bland sympatisörer till Islands socialistparti och Piratpartiet. Där är det bara 28,4 respektive 29,8 procent som svarar att de har stort förtroende för valresultatet.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i alltingsvalet.

Dagens citat

"Det är inget nytt att det finns olika karaktärer i vår alltingsgrupp eller bland kandidater. Jag är övertygad om att en stark ledamot som Birgir kan hjälpa oss."

Bjarni Benediktsson, ledare för Självständighetspartiet, i Vísir om Birgir Þórarinssons avhopp från Centerpartiet till Självständighetspartiet - läs mer här.

onsdag 13 oktober 2021

Sex av tio vill se Katrín Jakobsdóttir som statsminister

En majoritet av islänningarna vill att Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister. Stödet för henne har stärkts avsevärt den senaste månaden. Samtidigt är det färre som tycker att Självständighetspartiets Bjarni Benediktsson ska ta över som statsminister. Det visar en undersökning utförd av Maskína på uppdrag av Vísir.

En regeringsförklaring är sannolikt ytterligare ett par veckor bort. Ändå pekar allt i dagsläget på att Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet regerar vidare. Allt pekar också på att Katrín Jakobsdóttir fortsätter som statsminister.

Men hur ministerposterna ska fördelas är alltjämt oklart. Inte minst Framstegspartiet vill få större inflytande efter ökningen i valet i slutet på september. Ekvationen är svår att lösa eftersom de tre regeringspartierna inte gärna vill utöka antalet ministrar från dagens elva.

En tänkbar lösning är inrättandet av ett infrastrukturdepartement under Sigurður Ingi Jóhannssons ledning. Framstegspartiets ledare är redan i dag kommun- och kommunikationsminister. I diskussionerna om det nya jättedepartementet ingår även ansvar för energi-, industri-, bostads-, mark- och planeringsfrågor.

En rad departement skulle alltså överlämna områden till Sigurður Ingi Jóhannsson nya jättedepartement. Det finns dock kritik i bägge koalitionspartierna. Inom Gröna vänstern är det flera som oroar sig för att miljöhänsyn ska hamna i skymundan när samtidigt exempelvis energi- och industripolitik hamnar i samma ministerportfölj.

Trots att Gröna vänstern var en av valets stora förlorare är det allt fler som vill se partiledaren Katrín Jakobsdóttir som statsminister. Hela 57,6 procent svarar att de anser att hon ska fortsätta som regeringschef. Jämfört med förra mätningen - som gjordes just före valet - har stödet stigit med 21,6 procentenheter.

Förklaringen finns sannolikt i valresultatet. Katrín Jakobsdóttir är sedan länge Islands populäraste politiker. De väljare som röstade på andra partier som nu befinner sig långt från regeringsmakten verkar i stor utsträckning föredra Katrín Jakobsdóttir.

Andrahandsfavorit är Sigurður Ingi Jóhannsson. Men det är barra 9,8 procent som föredrar Framstegspartiets ledare som statsminister.

Självständighetspartiet blev med god marginal största parti. Däremot är det bara 7,6 procent som tycker att partiledaren Bjarni Benediktsson ska bli ny statsminister - en nedgång med hela 5,7 procentenheter. Anmärkningsvärt är att det bara är en av tre av de egna väljarna som förespråkar Bjarni Benediktsson.

Populäraste oppositionspolitikern är Piratpartiets Þórhildur Sunna Ævarsdóttir som får 6,3 procent. Därefter följer Socialdemokraternas Logi Már Einarsson med 5,4 procent, Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir med 5 procent, Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson med 3 procent och Folkets partis Inga Sæland med 2,9 procent.

Här kan du läsa mer om den politiska utvecklingen efter valet.

Dagens citat

"Ledamotens självuppblåsthet verkar ha få begränsningar på politikens scen det senaste halva dygnet. Några uttryck för detta visar sig i den minnestext som han skriver i Morgunblaðið. Det som för förnuftiga ögon sticker ut vid läsning av den är att det är möjligt att använda ordet 'jag' 25 gånger i en artikel på knappt 700 ord. Och att han klappar sig själv på ryggen och tackar sig hjärtligt för att ha bevarat Centerpartiets styrka i den södra valkretsen den senaste mandatperioden."

Tómas Ellert Tómasson, kommunpolitiker för Centerpartiet i Árborg, skriver i Vísir om Birgir Þórarinssons beslut att hoppa av till Självständighetspartiet bara två veckor efter valet - läs mer här.

tisdag 12 oktober 2021

10 000 jordskalv i ny serie på Reykjanes

10 000 jordskalv har nu skett vid Keilir på Reykjanes de två senaste veckorna. Av dessa har 18 haft en magnitud på minst 3 - och ytterligare ett så kraftigt skalv inträffade i går. Jordskalven kan förmodligen kopplas till magmarörelser. Än så länge finns dock ingen onormal landhöjning som skulle kunna förebåda vulkanisk aktivitet.

På kvällen den 18 september strömmade lava ur kratern i Geldingadalir för kanske sista gången. Det har snart gått fyra veckor sedan dess. I nuläget pågår inga rörelser i jordskorpan som indikerar att ny magma skulle vara på väg att nå kratern. Utbrottet skulle alltså kunna vara över. I så fall varade det ett halvår men med flera längre pauser.

Nio dagar senare - den 27 september - började en jordskalvssvärm vid Keilir, ett berg som ligger i ena änden av den underjordiska magmakanal som öppnade sig i samband med de jordskalv som ledde fram till utbrottet i Geldingadalir. Sedan dess har skalvserien fortsatt.

Nu har 10 000 jordskalv inträffat vid Keilir på två veckor. Som mest har antalet jordskalv varit omkring 1 500 om dagen den 6 oktober.

Av dessa jordskalv har 18 haft en magnitud på minst 3. Det hittills största skalvet ägde rum förra lördagen och uppmättes till 4,2. Helgens kraftigaste skalv skedde 21.19 i söndags. Det hade en magnitud på 3,2.

Inte heller här finns just nu några rörelser i jordskorpan som tyder på att ett vulkanutbrott skulle vara nära förestående. Än så länge sker också skalven på ganska stora djup. Om skalven beror på magmarörelser har magman en bit kvar upp till ytan.

Veðurstofa Íslands har analyserat satellitbilder från den 23 september till den 5 oktober. Där syns inga förändringar som kan kopplas till magmarörelser. Samtidigt kan dock magma röra sig uppåt mot jordskorpan på så stora djup att den i dagsläget inte föranleder någon landhöjning.

Här kan du läsa mer om jordskalven på Reykjanes.

Dagens citat

"Ordföranden orkar inte komma till ett tv-program dagen efter valet och en av tre ledamöter har försvunnit innan tinget sammankallas. Den hårda bedömningen är att Centerpartiets framtid kanske inte är den ljusaste."

Pawel Bartoszek, kommunpolitiker för Renässans i Reykjavík, skriver på Twitter om krisen i Centerpartiet - läs mer här.

måndag 11 oktober 2021

Birgir Þórarinsson byter parti två veckor efter valet

För två veckor sedan valdes Birgir Þórarinsson in i alltinget för Centerpartiet. Bara tretton dagar senare tar han klivet över till Självständighetspartiet. Den främsta anledningen till bytet är skandalen på Klaustur - som inträffade för tre år sedan. Självständighetspartiet har redan accepterat honom i partigruppen. Men agerandet får också hård kritik.

När Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 2017 bildade Centerpartiet efter att ha röstats bort som ordförande i Framstegspartiet var Birgir Þórarinsson en av de medlemmar som bytte parti. I valet samma år toppade han Centerpartiets lista i den södra valkretsen. Han var en av de sju centerpartister som valdes in i alltinget.

Ett år senare exploderade skandalen på Klaustur i Reykjavík. Fyra ledande centerpartister besökte baren tillsammans med två ledamöter från Folkets parti. Sigmundur Davíð Gunnlaugssons syfte med mötet var att förmå dem att byta parti.

Under kvällen hånade de kvinnor och olika minoriteter och skröt om politisk kohandel med ambassadörsposter. När inspelningar gjorda av en annan barbesökare läcktes till medierna halverades stödet för Centerpartiet. De två ledamöterna från Folkets parti uteslöts - och gick med i Centerpartiet.

Birgir Þórarinsson var inte med under kvällen på Klaustur. Han var också den av partiets ledamöter som var mest kritisk mot kollegornas agerande. Han vände sig dessutom mot Sigmundur Davíð Gunnlaugssons försök att utmåla sig som skandalens offer.

Ändå blev Birgir Þórarinsson kvar i Centerpartiet. I valet för två veckor sedan var han på nytt partiets toppkandidat i den södra valkretsen. Resultatet var dock en besvikelse. Stödet halverades jämfört med 2017. Centerpartiet fick bara 5,5 procent och tre mandat. Ett av dem gick till Birgir Þórarinsson.

I lördags - bara två veckor efter valet - berättade Birgir Þórarinsson i Morgunblaðið att han lämnade Centerpartiet. Dagen innan hade han gått med i Självständighetspartiet - där också det nya partiets alltingsgrupp beviljat honom inträde. Beslutet innebär att Självständighetspartiet går från sexton till sjutton platser i alltinget:
"Detta var inte ett enkelt beslut. Det tror jag att alla förstår. Och jag fattar det efter noggrant övervägande."
Birgir Þórarinsson skriver i Morgunblaðið att upprinnelsen till avhoppet är skandalen på Klaustur. Han hävdar att partibytet är det ärligaste mot väljarna och mot hans eget samvete. Under valrörelsen ska han ha motarbetats av partiledningen. Skandalen på Klaustur orsakade en spricka som inte har överbryggats:
"Efter min kritik mot Klausturfallet åtnjöt jag aldrig fullt förtroende inom gruppen och under en period ansågs det rakt ut att det var jag som var problemet."
Även Erna Bjarnadóttir - Birgir Þórarinssons ersättare i alltinget - går samtidigt över till Självständighetspartiet. Kvar för Centerpartiet i alltinget finns nu bara Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Bergþór Ólason.

Han säger till Vísir att han hoppas att även Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Bergþór Ólason följer med över till Självständighetspartiet.

Men agerandet får hård kritik. Inte minst är det många som uppfattar det som oärligt. Åtskilliga tror att han bestämt sig för att byta parti sedan länge - men att Birgir Þórarinsson stannat kvar i Centerpartiet tillräckligt länge för att kunna väljas in i alltinget. Om han bytt tidigare och ställt upp i Självständighetspartiets provval hade hans chanser att vinna ett mandat varit betydligt sämre.

Centerpartiets ledning diskuterade avhoppet i lördags. Efteråt skrev ledningen i ett uttalande att partibytet är "en stor besvikelse". Det beskrevs även som "ett hårt slag" för de medlemmar som arbetat för partiet under valrörelsen.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ifrågasätter i Morgunblaðið skälen till avhoppet. Det har nu gått tre år sedan skandalen på Klaustur och han uppger att Birgir Þórarinsson har fått en rad olika förtroendeuppdrag sedan dess:
"Jag tror att varje människa ser att det nu har gått ungefär tre år sedan det här hände och sedan dess har mycket hänt och Birgir har fått förtroendet för en rad olika uppgifter. Så jag tror att detta är en tre år gammal efterkonstruktion som inte håller, tycker jag."
Att lämna Centerpartiet för Självständighetspartiet för egen del är inte aktuellt för Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Han undrar i Morgunblaðið också varför Birgir Þórarinsson vill att de övriga centerpartisterna också ska gå över om det är just dessa personer som han är missnöjd med:
"Men vi ska inte ge oss ut och följa honom ut i denna dy."
Han hävdar i Vísir att Självständighetspartiet genom partibytet ska ha försökt förhindra att Centerpartiet skulle kunna bilda en alltingsgrupp. Lagen säger att den ska bestå av minst tre ledamöter. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson anser sig ha stoppat kuppen genom att snabbt bilda en partigrupp med honom själv och Bergþór Ólason. Direkt efter ett val är det även tillåtet att bilda en grupp med bara två.

Bergþór Ólason säger i Morgunblaðið att han och Sigmundur Davíð Gunnlaugsson kommer att fortsätta arbeta för Centerpartiets politik i alltinget. I ledningen och bland medlemmarna ska det finnas ett starkt stöd för att arbeta vidare oavsett avhoppet.

Baldur Bergþórsson, ersättare för Centerpartiet i fullmäktige i Reykjavík, jämför på Facebook Birgir Þórarinsson med quislingar. Karl Gauti Hjaltason, som toppade Centerpartiets lista i den sydvästra valkretsen, säger till RÚV att beteendet är "sorgligt" och att avhoppet kommer oväntat. I stället för en dolk i ryggen hävdar han att det rör sig om "en stor, bred kniv". Guðni Hjörleifsson, som var nummer fyra på partiets lista i den södra valkretsen, talar i Morgunblaðið om "ett knivhugg i ryggen".

Páll Valur Björnsson, kommunpolitiker i Grindavík som tidigare representerat Ljus framtid i alltinget, skriver att avhopparen kan ha satt nytt "isländskt rekord i att svika väljarna". Karl Garðarsson, tidigare alltingsledamot för Framstegspartiet, skriver på Facebook att det "inte råder någon brist på politisk oärlighet" hos partibytaren.

Men på Facebook välkomnas Birgir Þórarinsson bland annat av Ásmundur Friðriksson, en av Självständighetspartiets ledamöter i alltinget. Samtidigt påpekar flera i sociala medier att Ásmundur Friðriksson nu kanske får en åsiktsfrände. Birgir Þórarinsson har tidigare bland annat tagit ställning mot generösare abortlagstiftning, ifrågasatt klimatförändringarna, föreslagit obligatorisk undervisning i kristendom i skolan och krävt ett minskat mottagande av asylsökande. Det är inga åsikter som har stöd i Självständighetspartiets mittfåra - men som förespråkats bland annat av just Ásmundur Friðriksson.

Bjarni Benediksson, Självständighetspartiets ledare, skriver på Facebook att han ser fram emot att samarbeta med Birgir Þórarinsson och att partiet rymmer många olika åsikter. Friðjón Friðjónsson, nyvald ersättare i alltinget, verkar inte lika entusiastisk. Han skriver på Twitter att det enda glädjande är att Birgir Þórarinsson nu säger sig representera Självständighetspartiets värderingar. Därför bör nykomlingen också verka för mänskliga rättigheter och sluta förneka klimatförändringarna.

Åtskilliga påpekar också det ironiska i att det var ett försök att locka över ledamöter från ett annat parti som nu lett fram till att Centerpartiet mister ledamöter. Att centerpartisterna i alltinget nu bara är två innebär dessutom att de ekonomiska resurserna för att bland annat anställa assistenter minskar.

Här kan du läsa mer om valresultatet.