söndag 24 oktober 2021

15 centimeters landhöjning i Askja på knappt tre månader

Marken vid Askja har rest sig hela 15 centimeter sedan början på augusti. Inget tyder på att landhöjningen skulle vara på väg att upphöra. Samtidigt fortsätter jordskalven i området. Utvecklingen kan vara ett tecken på att vulkanen går mot det första utbrottet på 60 år. Än så länge tyder dock inget på att ett utbrott skulle vara nära förestående.

Det senaste utbrottet i Askja skedde 1961. Därefter visade vulkanen få tecken på aktivitet i årtionden. Men under 2010-talet kom de första signalerna om att vulkanen kunde vara på väg att vakna. Den geotermiska aktiviteten tilltog och tros bland annat ha orsakat onormal avsmältning och jordskred.

I början på augusti i år började en snabb landhöjning vid Askja. Sedan dess har marken enligt Morgunblaðið rest sig hela 15 centimeter. Landhöjningen beskrivs som stabil men den kan ha avtagit något de senaste veckorna. Vinterns ankomst gör dock mätningarna mer osäkra på grund av snötäcket i området.

Tidigare i höst ändrades färgkoden för flygtrafik över Askja från grönt till gult. Den gula färgen indikerar att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet.

Samtidigt fortsätter jordskalven vid Askja. Majoriteten av dem är svaga och sker på ett djup av fyra till fem kilometer. Det rör sig sällan om mer än något tiotal jordskalv om dagen.

Tendensen är ändå att jordskalven sakta närmar sig ytan. Det är troligt att skalven är ett tecken på att magma närmar sig ytan. I dagsläget finns dock inget som tyder på att ett utbrott skulle komma inom kort. Än så länge är avståndet till jordskorpan så stort att ett nytt utbrott i Askja med all sannolikhet kommer att dröja.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Askja.