söndag 3 oktober 2021

Dagens citat

"Den första reaktionen var naturligtvis att se sig omkring efter en björn. ... Vi tröstade oss med att ha en modig hund som hade förhalat om vi skulle stöta på en."

Sigurður Örn Óskarsson, invånare i Raufarhöfn på nordöstra Island, i Morgunblaðið om att han vid Hraunhafnartangi på Melrakkaslétta fick syn på två isberg som drivit nära land.