tisdag 26 oktober 2021

Dagens citat

"Ju längre det går från valet så blir detta tyngre, tycker jag, eftersom det är allt fler bedömningsfrågor som kommer upp. ... Jag tycker att detta är mycket allvarligt eftersom det här har så omfattande inverkan. Ingen av lösningarna som ligger på bordet är bra. Vi har alltid bara dåliga lösningar framför oss på bordet."

Helga Vala Helgadóttir, alltingsledamot för Socialdemokraterna och en av de nämndeledamöter som ska besluta om hur överklagandena av alltingsvalet i den nordvästra valkretsen ska hanteras, i Morgunblaðið om sin syn på tänkbara lösningar - läs mer här.