torsdag 21 oktober 2021

Dagens citat

"Men så finns det alltid vissa individer. ... De har kommit för att gå hela vägen, gå upp till kratern, gå omkring på lavan och låta sig fotograferas. ... Vi ser det också i turismvetenskapen att ökningen av vulkanturister till viss del skapas av den ökade användningen av mobiltelefoner. Det är större press på att ta bilder på sig i förhållanden som ser bra ut i sociala medier."

Jónas Guðmundsson, ansvarig för arbetet med att förebygga olyckor vid räddningstjänsten Landsbjörg, i RÚV om de turister som utsätter sig själva för risker vid vulkanutbrottet i Geldingadalir.