tisdag 19 oktober 2021

En av fyra vill ha omval på nordvästra Island

En av fyra vill ha omval i den nordvästra valkretsen. Och bara en av åtta anser att alltingsvalet i hela landet ska göras om. Men en klar majoritet tycker att det inte ska bli något omval. Det är något fler som vill att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla jämfört med den första. Det visar en undersökning utförd av Gallup.

Tolv personer har anmält genomförandet av rösträkningen i den nordvästra valkretsen i samband med alltingsvalet den 25 september. Rösterna räknades två gånger - och betydde att fem kandidater som trodde sig ha valts in i alltinget gick miste om platserna när omräkningen ledde till en omfördelning av utjämningsmandaten.

Valnämnden i den nordvästra valkretsen har - till skillnad från övriga valkretsar - inte lämnat in en rapport som bekräftar att rösträkningen genomfördes korrekt. Det blir nu upp till en särskild nämnd i alltinget att avgöra frågan.

Ett slutgiltigt resultat presenterades vid sjutiden på morgonen den 26 september. Några timmar senare samlades valnämnden på nytt för att räkna om rösterna eftersom det fanns farhågor om smärre brister.

Under tiden låg valsedlarna framme i en låst sal på Hótel Borgarnes - något som är ett uppenbart brott mot vallagen som kräver att valsedlarna ska förvaras förseglat. I en halvtimme var ordföranden ensam i salen. När det fattades beslut om omräkning meddelades inte partiernas ombudspersoner på rätt sätt.

De fem kandidater som miste sina platser i alltinget efter omräkningen har alla överklagat resultatet. De anser att resultatet från den första räkningen bör gälla. Andra som har anmält förfarandet anser att valet bör göras om - antingen i enbart den nordvästra valkretsen eller i hela landet.

Men stödet för omval är inte särskilt utbrett. Det är 24 procent som svarar att det bör hållas omval i den nordvästra valkretsen. Och 12 procent uppger att hela valet bör göras om.

Hela 37 procent tycker att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla. Något färre - 28 procent - anser att det är utgången i den första rösträkningen som är giltig.

Yngre väljare är i större utsträckning positiva till någon typ av omval. Äldre väljare svarar oftare att resultatet från den andra rösträkningen ska gälla.

Självständighetspartiet blev största parti - och bland partiets väljare är det bara 1 procent som vill göra om valet i hela landet. Islands socialistparti hamnade under femprocentsspärren trots att det legat över den flera månader i följd inför valet. Hela 37 procent av sympatisörerna vill ha ett rikstäckande omval.

Här kan du läsa mer om turerna kring rösträkningen i den nordvästra valkretsen.