söndag 3 oktober 2021

Ingen ny lava i kratern i Geldingadalir på två veckor

Vulkanutbrottet i Geldingadalir har inte visat någon aktivitet sedan den 18 september. Det visar nya mätningar som gjorts av Háskóli Íslands. Rapporter som kommit om glödande lava från närområdet beror på att äldre lava rör sig under den stelnade skorpan på ytan. Men ingen ny lava har flödat ur kratern på två veckor.

De senaste månaderna har det halvårslånga vulkanutbrottet i Geldingadalir kännetecknats av periodisk aktivitet. Lava har strömmat ur kratern i intervaller - men däremellan har utbrottet legat nere. Nu har ingen ny lava runnit ur kratern sedan kvällen den 18 september. Det är den hittills längsta perioden utan aktivitet i kratern.

Háskóli Íslands kan nu fastslå att ingen aktivitet har ägt rum de två senaste veckorna. Nya beräkningar visar att mängden lava inte har ökat sedan den 18 september. Det betyder alltså att ingen ny lava har strömmat ur kratern.

Under de två senaste veckorna har några besökare kunnat se glödande lava på andra håll än i kratern. Men det rör sig enligt Háskóli Íslands inte om ny lava. I stället rör sig flytande lava under den stelnade skorpan på ytan.

Lavatäcket har de senaste dagarna tjocknat i södra Geldingadalir och i Nátthagi. Samtidigt har lavatäcket väster om kratern i Geldingadalir sjunkit med fem till sju meter. Ökningen i söder motsvarar minskningen i väster. Det handlar alltså om lava som ännu inte stelnat som rinner under skorpan.

Lavafältet sträcker sig nu över ett område med en yta på 4,85 kvadratkilometer. Den totala mängden lava är 150 miljoner kubikmeter.

Här kan du läsa mer om vulkanutbrottet i Geldingadalir.