söndag 31 oktober 2021

Minsta skolan på Island kostar 21,7 miljoner för varje elev

21,7 miljoner isländska kronor är prislappen för varje elev på grundskolan i Hofgarður i Hornafjörður. Här är kostnaderna i särklass högst i landet - och Hofgarður är också Islands minsta grundskola med bara två elever under läsåret 2020. I de största skolorna är kostnaden inte ens en tiondel av prislappen i Hofgarður. Det visar statistik från Samband íslenskra sveitarfélaga.

Att driva grundskolor är en av de isländska kommunernas viktigaste och kostsammaste uppgifter. Den genomsnittliga prislappen för varje elev var förra året drygt 2,1 miljoner isländska kronor. Men kostnaderna varierar kraftigt mellan olika skolor. Som mest är den tio gånger så hög som snittet.

Allra dyrast är grundskolan i Hofgarður i kommunen Hornafjörður på sydöstra Island. Upptagningsområdet är det glesbefolkade området Öræfi mellan Skeiðarársandur i väster och Breiðamerkursandur i öster. Mellan den västligaste gården vid Skaftafell och den östligaste vid Kvísker är avståndet knappt fem mil. Regionen har ett sextiotal invånare.

Centralort i Hornafjörður är Höfn. Avståndet mellan Hofgarður och Höfn är tolv mil. Grundskolan i Höfn har 255 elever och kostnaden för varje barn ligger på snittet i hela landet. Men avståndet till Höfn är för stort för att kommunen varje dag ska köra elever till och från Öræfi.

Prislappen för grundskolan i Hofgarður är 21,7 miljoner isländska kronor per elev. Det gör den till Islands i särklass dyraste skola.

Det är de små skolorna som har de högsta kostnaderna per elev. Tvåa är grundskolan i Raufarhöfn i Norðurþing med åtta elever. Där är prislappen 7,6 miljoner. En annan skola i samma kommun - Öxarfjarðarskóli med 28 elever - kostar 6,4 miljoner. Lika mycket kostar Stórutjarnarskóli i Þingeyjarsveit med 35 elever.

De största skolorna i landet har betydligt lägre kostnader per elev. Billigast är Engildalsskóli i Hafnarfjörður. Där är prislappen drygt 1,1 miljoner för varje elev.