onsdag 6 oktober 2021

Över 8 000 jordskalv vid Keilir på nio dagar

Över 8 000 skalv har nu inträffat vid Keilir sedan förra måndagen. Det kraftigaste skalvet i går uppmättes till 3,5 och kändes i stora delar av sydvästra Island. Det finns tecken på att jordskalven börjar att röra sig uppåt i jordskorpan - och det skulle i sin tur kunna tyda på att det handlar om magmarörelser som kan leda fram till ett vulkanutbrott.

Inte sedan den 18 september har det varit någon aktivitet i kratern i Geldingadalir. Forskare och myndigheter är inte beredda att förklara att vulkanutbrottet är över. Men pausen är nu den klart längsta sedan den 19 mars då utbrottet började.

Nio dagar senare - den 27 september - inleddes en jordskalvssvärm vid Keilir. Sedan dess har över 8 000 jordskalv registrerats i området. Skalven sker i anslutning till den underjordiska magmagång som bildades innan utbrottet i Geldingadalir började för ett drygt halvår sedan.

Jordskalven fortsätter att komma mycket tätt vid Keilir. I några fall har över tusen skalv rapporterats inom loppet av ett dygn.

Det hittills största jordskalvet inträffade klockan 15.32 i lördags. Det kändes i bland annat Grindavík, Reykjavík och Keflavík och närområdet och ända till Borgarnes i nordväst. Skalvet hade en magnitud på 4,2.

Gårdagens kraftigaste skalv ägde rum klockan 16.14 och uppmättes till 3,5. Sedan jordskalvssvärmen började den 27 december har nu ett femtontal skalv haft en magnitud på minst 3.

Hittills finns det inga tecken på att ett nytt utbrott skulle vara nära förestående. Jordskalvssvärmen beror antingen på kontinentalplattornas rörelser eller på magmarörelser - och i dagsläget förefaller det vara fler experter som tror på den senare teorin.

Ett tecken på att jordskalven faktiskt skulle kunna ha ett samband med vulkanisk aktivitet är att de förefaller att bli något grundare. Än så länge är skillnaderna små - men det är något fler jordskalv som sker närmare ytan. Det skulle kunna peka på att magma rör sig uppåt mot jordskorpan.

Här kan du läsa mer om utvecklingen vid Keilir.