lördag 30 oktober 2021

Var fjärde islänning finns nu på Twitter

En av fyra islänningar använder Twitter. Det gör Twitter till den snabbaste klättraren i Gallups mätning av användningen av sociala medier på Island. Men Facebook behåller positionen som den i särklass populäraste tjänsten. Näst störst är meddelandetjänsten Messenger. En annan klättrare är Instagram - som allt fler äldre islänningar nu använder.

Hela 91 procent av islänningarna använder Facebook. Därmed behåller just Facebook ställningen som störst när det gäller islänningarnas bruk av sociala medier. Flera år i följd har minst nio av tio funnits på Facebook.

Näst populärast på Island är Facebooks meddelandetjänst Messenger som används av 87 procent. Trea är Youtube med 72 procent.

En av klättrarna är Instagram. Men de yngre har nu börjat överge Instagram samtidigt som de äldre användarna blir allt fler. 2017 var det bara 38 procent av islänningarna i åldern 45 till 54 år som använde Instagram. I den åldersgruppen har nu användningen stigit till 70 procent. Bland befolkningen som helhet är det 65 procent som har Instagram. Lika många finns på Snapchat. Därefter är steget långt till sexan Pinterest som nyttjas av 26 procent.

Årets främsta klättrare är Twitter. Det är nu 24 procent av islänningarna som använder Twitter - en ökning med hela 7 procentenheter på bara ett år. Möjligen kan uppgången i någon mån förklaras av valåret. Politiska frågor diskuteras i stor utsträckning på Twitter. Dessutom har Twitter fått stor uppmärksamhet i samband med debatten om hur sexuella övergrepp har mörkats av bland annat konsertarrangörer, föreningar och idrottsförbund.

Whatsapp används av 22 procent medan 18 procent av islänningarna finns på Linkedin och 17 procent har Tiktok. Det är 8 procent av islänningarna som har dejtningsappen Tinder.