lördag 6 november 2021

Dagens citat

"Kanske är jag för blåögd för det här spelet men jag trodde helt enkelt att spelreglerna följdes och jag utgår i allmänhet från att människor inte ljuger. Det är dock helt uppenbart att absolut inga spelregler följdes i valet här i nordväst den 25 september. Denna livserfarenhet kommer inte att förändra hur jag uppfattar världen. Människor i allmänhet är till sin natur bra och hederliga. Korruptionen på Island är verkligen inte jämförbar med korruptionen i till exempel Namibia men jag tror att korruptionen i det här landet främst består i nepotism och sådant fusk får inte passera obemärkt."

Bjarney Bjarnadóttir, som var nummer två på Renässans lista i den nordvästra valkretsen i alltingsvalet, skriver på Facebook om turerna kring rösträkningen - läs mer här.