tisdag 9 november 2021

Gryning går i graven - har inte ställt upp i val sedan 2017

Valet till alltinget 2017 blev det sista för Gryning. Nu lägger partiet ned verksamheten. Beslutet innebär att det parti som tydligast förde vidare arvet från protesterna efter 2008 års finanskrasch går i graven. Gryning fick som mest 3,1 procent av rösterna i ett alltingsval. Partiet har heller aldrig lyckats ta sig in i kommunfullmäktige.

I valet våren 2009 lyckades Medborgarrörelsen ta fyra mandat. Partiet var en av alla de politiska rörelser som bildades i samband med demonstrationerna efter 2008 års finanskrasch. Det dröjde dock inte länge innan Medborgarrörelsen splittrades.

Tre av ledamöterna bildade i stället Rörelsen medan en blev politisk vilde som senare anslöt sig till Gröna vänstern. Inför valet 2013 var osämjan stor även inom Rörelsen. Birgitta Jónsdóttir - en av de tre ledamöterna - grundade Piratpartiet. De två övriga anslöt sig i stället till Gryning.

Gryning var tänkt att fungera som en enande kraft för de rörelser som hade sina rötter i protesterna. Utöver Rörelsen anslöt sig Medborgarrörelsen och Liberala partiet till Gryning. Även flera ledamöter från grundlagsrådet - som samma år hade lämnat in förslag på en ny grundlag - gick med i partiet.

I valet 2013 fick Gryning 3,1 procent av rösterna och blev därmed största parti utanför alltinget. Väljarstödet var dock tillräckligt för att Gryning skulle få partistöd. I valet 2016 backade Gryning till 1,4 procent. 

Våren 2014 kandiderade partiet till kommunfullmäktige i Reykjavík, Akureyri och Kópavogur. I Reykjavík och Akureyri fick partiet 1,4 procent. I Kópavogur var resultatet 0,8 procent.

Nyvalet efter regeringskrisen 2017 kom som en överraskning. Gryning liksom en rad andra mindre partier ansåg sig inte kunna få fram listor på bara en månad. Gryning vände sig till både Socialdemokraterna och Islands socialistparti i hopp om något slags samverkan - men utan framgång.

Gryning ställde därför bara upp i en av sex valkretsar. Listan i den södra valkretsen toppades av partiledaren Helga Þórðardóttir. Gryning fick bara 101 röster - vilket motsvarade 0,05 procent på riksnivå.

Det interna missnöjet var stort. Gryning hade länge regelbundna möten för medlemmarna där olika politiska frågor diskuterades. Efter valet 2017 upphörde verksamheten nästan helt och hållet. Samtidigt fanns det ett stort missnöje med mediernas hantering av partiet. Gryning fick till exempel inte vara med i RÚV:s slutdebatt eftersom partiet bara ställde upp i en valkrets.

Sedan dess har tidigare företrädare för Gryning kandiderat för andra partier. I höstens val var Björgvin Egill Vídalín Arngrímsson - som varit vice ordförande - toppkandidat för Liberala demokratipartiet i den nordöstra valkretsen.

Även i opinionsmätningarna har Gryning tynat bort. Toppnoteringen hos MMR kom i maj 2013 då partiet hade stöd av 3,8 procent av väljarna. Inte heller då låg alltså Gryning ovanför femprocentsspärren. Och det är nu över fyra år sedan stödet var mer än 1 procent.

Under söndagens årsmöte tog medlemmarna beslutet att lägga ned Gryning. De senaste åren har partiet inte haft några utåtriktade aktiviteter. Under mötet beslutade medlemmarna även att partikassan skulle gå till Píeta samtökin - som bland annat arbetar för att förebygga självmord - och Pepp Ísland som hjälper människor i fattigdom.

Här kan du läsa mer om Gryning.