lördag 13 november 2021

Jätteskalv nära Hekla - inga tecken på vulkanutbrott

Ett jordskalv med en magnitud på 5,2 skakade södra Island i torsdags. Skalvet hade sitt epicentrum vid Vatnafjöll nära Hekla. Men skalvet tycks inte ha något samband med vulkanisk aktivitet. I stället rör det sig sannolikt om spänningar på grund av kontinentalplattornas rörelser. Jordskalvet var det största vid Vatnafjöll sedan 1987.

Hekla hade sitt senaste utbrott 2000. Sedan flera år tillbaka är vulkanen redo för ett nytt utbrott. Hekla har nu expanderat mer än vad den gjorde inför förra utbrottet - vilket är ett tecken på att magma rör sig uppåt mot jordskorpan.

Redan 2006 hade landhöjningen nått samma nivå som inför utbrottet sex år tidigare. Sedan dess har expansionen fortsatt. Förklaringen är magmarörelser på en mils djup. Mindre jordskalv har dessutom blivit vanligare i området.

Klockan 13.21 i torsdags inträffade ett jordskalv med en magnitud på 5,2. Skalvet hade sitt epicentrum nära Vatnafjöll bara 7,5 kilometer söder om Hekla. Det följdes av en rad mindre efterskalv. Det största skedde bara minuten senare och uppmättes till 2,7.

De två senaste dygnen har totalt omkring 400 jordskalv registrerats i området.

Guðmundur Gíslason bor på gården Selsund nära Hekla. Han säger i Morgunblaðið att skalvet var kraftigt men inte lika stort som det som inträffade i samma område 1987. Det skalvet hade en magnitud på 5,9:
"Det här kändes väldigt tydligt men det var en tydlig skakning snarare än en våg. ... Det är alltid skönt när detta är över. ... Jag känner dock till skalv liknande detta. År 1987 skedde ett skalv vid Vatnafjöll som kändes mycket tydligt och dessutom var större. Det kändes väldigt väl och det var något helt annat än detta."
Skalvet följdes inte av några rapporter om fysiska eller materiella skador. Inte heller följdes det av några rörelser i jordskorpan som skulle kunna tyda på kopplingar till vulkanisk aktivitet.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, säger i Morgunblaðið att skalvet inte förebådar ett utbrott i Hekla. I stället handlar det om kontinentalplattornas rörelser:
"Det finns inga skäl till att koppla detta till ett utbrott i Hekla. ... Vid första anblicken så är det mycket möjligare att koppla detta till rörelser längs sprickzonen i Suðurland. Där sker de största jordskalven på Island där kontinentalplattorna glider emot varandra och det blir friktion mellan dem."
Här kan du läsa mer om Hekla.