torsdag 11 november 2021

Kattparti vill riva upp utegångsförbud i Akureyri

Med sju röster mot fyra röstade kommunfullmäktige i Akureyri för ett förbud mot lösgående katter. Förbudet införs i januari 2025. Men beslutet har fått hård kritik. Konstnären Snorri Ásmundsson grundar nu ett kattparti. Målet är att ställa upp i kommunalvalet nästa vår - och jama bort de sittande partierna från makten.

När kommunfullmäktige samlades senast i Akureyri fanns frågan om utegående katter på dagordningen. Eva Hrund Einarsdóttir, ledamot för Självständighetspartiet, inledde debatten med att säga att utekatter var ett bekymmer. Hon ansåg att de nuvarande bestämmelserna sällan följdes. Dessutom utgjorde lösgående katter ett hot mot exempelvis fågellivet.

Förslaget splittrade fullmäktige. När coronapandemin drabbade Island bestämde sig partierna i fullmäktige i Akureyri för att regera ihop. Syftet var att i enighet arbeta för kommunens bästa. Men i kattfrågan var ledamöterna allt annat än eniga.

Ett förbud mot lösgående katter klubbades med sju röster mot fyra. Två ledamöter för Socialdemokraterna, en för Gröna vänstern och en för Kommunlistan röstade nej. De reserverade sig mot beslutet:
"Vi beklagar kommunfullmäktiges beslut att helt och hållet förbjuda utomhusvistelse för katter. Kommunen har gjort lite eller inget för att efterleva de bestämmelser som nu gäller och har inte försökt ändra bestämmelser på ett sådant sätt att de flesta skulle kunna acceptera dem. Det hade varit möjligt att ta steget att inte tillåta fri utomhusvistelse på nätterna och under fåglarnas häckningstid. Det hade varit viktigare att söka efter lösningar efter att ta till förbud."
Förbudet införs den 1 januari 2025. Då blir det alltså inte längre tillåtet att låta katter gå ute i Akureyri.

Missnöjet med beslutet är så stort att konstnären Snorri Ásmundsson nu tänker grunda ett kattparti. Han skriver i ett pressmeddelande att målet är att jama bort kattmotståndarna ur fullmäktige. Partiet ska ställa upp i kommunalvalet i maj nästa år.

På programmet står bland annat att byta ut örnen i Akureyris kommunvapen. Den ska i stället ersättas av en katt. Tanken med kattpartiet är att människor ska agera i katternas intresse:
"Katter har visserligen inte personnummer på samma sätt som människor, men idén är att katternas ägare lånar ut sina personnummer för att göra dem valbara. Akureyri är en riktig kattstad och de borde vara Akureyribornas stolthet. Kattlivet i Akureyri är oerhört förtjusande och det ingår att gå runt på stadens gator och stöta på katter som leker."
I pressmeddelandet anklagas de kommunpolitiker som röstade för förbudet för hat riktat mot katter. Dessutom beskrivs ledamöternas attityder mot katter som ett uttryck för patriarkatets hat mot kvinnor. Det är ingen vild gissning att Snorri Ásmundsson har skrivit uttalandet med viss ironi.